Now showing items 557-576 of 1140

  • Ka tegne du? 

   Lian, Emilie Caroline Seehuus (Bachelor thesis, 2023)
   I Rammeplanens avsnitt om kunst, kultur og kreativitet står det presisert at «Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få ...
  • «Kan jeg se på tissen din?»: Barns seksualitet 

   Jørstad, Charlotte (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvordan uttrykker barn sin seksualitet i barnehagen og hvordan kan personalet forholde seg til dette?
  • Kari Trestakk : en tverrkunstnerisk forestilling med lek og interaksjon 

   Djupvik, Barbro (Chapter, 2017)
   Som en videreføring av et par tidligere samarbeidsprosjekt i Svartlamoen barnehage (2007-2008) begynte Kari Trestakk som et kunstnerisk utviklingsarbeid i 2011 [...] Det kunstneriske utviklingsarbeidet tok utgangspunkt i ...
  • Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage 

   Sandseter, Ellen Beate Hansen; Sando, Ole Johan; Pareliussen, Ingar; Egset, Camilla Kalvath (Research report, 2013-02)
   På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehage-lærerutdanning gjennomført en kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage. Prosjektet ble gjennomført fra ...
  • Kartlegging i barnehagen 

   Gjellan, Anne (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom mine praksisperioder har jeg blitt introdusert for kartleggingsverktøy, og jeg har erfart at det er ulikt hvordan de blir tatt i bruk i barnehagen. Derfor ønsker jeg å undersøke hvilken bevissthet barnehagelærerne ...
  • Kartlegging i barnehagen: Hvilke erfaringer har pedagogiske ledere med bruk av kartleggingsverktøy i barnehagen? 

   Mongstad, Sigrid (Bachelor thesis, 2020)
   Den norske barnehagemodellen blir beskrevet som barnesentrert og med fokus på en helhetlig tilnærming til læring og utvikling (Kunnskapsdepartementet, 2017). I denne modellen blir barn betraktet som kompetente individer, ...
  • Kartleggingens mangfoldighet og nødvendighet 

   Åmot, Ingvild (Chapter, 2017)
   Kartlegging som fenomen kan betraktes fra flere perspektiver. I enkelte sammenhenger gjøres pedagogisk kartlegging nærmest synonymt med krenkelser av barn, deres egenverdi og som redskap for et kapitalistisk og profittjagende ...
  • Key factors in facilitating collaborative research with children: A self-determination approach 

   Olsen, Rita Karoline; Stenseng, Frode; Kvello, Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   User involvement in research has gained increased attention in recent decades. However, there is a lack of studies involving children as co-researchers, and particularly uncertainty regarding how to facilitate this type ...
  • Kindergarten Children’s Perception about the Ecological Roles of Living Organisms 

   Melis, Claudia; Wold, Per-Arvid; Billing, Anna Maria; Bjørgen, Kathrine; Moe, Børge (Journal article, 2020)
   Young children will inherit the biosphere; therefore, it is crucial that they recognize the importance of all living organisms based on their intrinsic value and ecosystem function, not only on their “cuteness”. However, ...
  • Kindergarten Student Teachers' Knowledge Regarding Crucial Environmental Challenges 

   Melis, Claudia; Wold, Per-Arvid (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Global warming and a decline in pollinating insects are among the most crucial challenges today and a sufficient degree of scientific literacy is required for citizens in order to understand these issues and take action ...
  • Kindergarten Teacher Students’ Knowledge Regarding Crucial Environmental Challenges 

   MELIS, CLAUDIA; WOLD, PER-ARVID (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Global warming and a decline in pollinating insects are among the most crucial challenges today and a sufficient degree of scientific literacy is required for citizens in order to understand these issues and take action ...
  • Kindergartens: inclusive spaces for all children? 

   Ytterhus, Borgunn; Åmot, Ingvild (Peer reviewed; Journal article, 2021-07-09)
   Norwegian Kindergartens are seen as one of the most important social infrastructures for all children below five years. Kindergarten attendance is a legal right for children from the age of one year in Norway, and consequently ...
  • Kjenn musikken og se rytmen 

   Leirvik, Eirin Josefine (Bachelor thesis, 2023)
   De fleste hørselshemmede barn går nå i vanlig barnehage og det er stor sannsynlighet for at vi som barnehagelærer vil møte på barn med hørselshemming. Det er vanskelig å vite antallet hørselshemmede barnehagebarn i Norge, ...
  • Kjente støtten din fra venstre i dag 

   Forr, Audun (Master thesis, 2018)
   Styrerrollen i et oppvekstsenter – møtet mellom enhetsleder og styrer – et øyeblikks/potensialitets/bilde av en (barnehage)ledelse i bevegelse
  • Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen: hva sier et utvalg barnehagelærere om kjærlighet som profesjonsutøvelse om arbeidet med de yngste barna i barnehagen 

   Halse, Vilde Vartdal (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hva sier et utvalg barnehagelærere om kjærlighet som profesjonsutøvelse i sitt arbeid med de yngste barna i barnehagen
  • Kjønn i barnehagen 

   Husbyaune, Kari (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: Hvordan blir gutter og jenter møtt av de ansatte i barnehagen?
  • Kjønn og farge 

   Bjørsvik, Sunniva Marie (Bachelor thesis, 2022)
   Min problemstilling er: «Finnes det kjønnsstereotypier knyttet til farger og kjønn i barnehagen i dag, og kan farger påvirke barnets erfaringer og forståelse av seg selv?». Det jeg ønsker å få ut av dette prosjektet ...
  • Kjønnslikestilling for barnehagebarn. Hvordan arbeider pedagogene i barnehagen for å gi jenter og gutter like muligheter i barnehagehverdagen? 

   Gulbrandsen, Magnus Fredriksen (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan arbeider pedagogene i barnehagen for å gi jenter og gutter like muligheter i barnehagehverdagen?
  • Kjønnslikestilling i norsk innvandringspolitikk: Å frigjøre muslimske kvinner fra kvinnefiendtlige islam 

   Bjørnaas, Therese Marie Ignacio (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I de siste 20 årene har vi i både norsk og europeisk politikk sett en sterk tendens til at ideer om kjønnslikestilling og kvinnelig frigjøring fra patriarkalske normer er blitt til et potent instrument for politikere som ...
  • Klar for å rocke? 

   Fegran, Tone (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven har jeg rettet søkelyset mot hvordan barnehagebarn har uttrykt sine estetiske opplevelser på Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk. Sentralt er barn, musikk og museum. Det teoretiske grunnlaget ...