Select a community to browse its collections.

 • Mange små blir store få 

  Gjøvik, Nina Kaajal Næss (Bachelor thesis, 2024)
  Problemstilling: - Hvilke erfaringer har de ansatte knyttet til at flere små barnehager har blitt sammenslått til en stor barnehage? - Hvilke faktorer har påvirket utviklingen av den nye organisasjonskulturen? ...
 • Barns kunstmøte som impuls for skapende virksomhet i barnehagen 

  Skogstad, Idun (Bachelor thesis, 2024)
  Målet for mitt prosjekt og mine undersøkelser i forbindelse med bacheloroppgaven, var å avdekke en mulig fremgangsmåte for meg som fremtidig barnehagelærer for kunstfaglige prosesser. I denne sammenhengen har jeg sett på ...
 • Musikkens betydning for barn med særskilte behov 

  Stokk, Mathilde Nerby (Bachelor thesis, 2024)
  I tillegg til tidligere jobberfaringer, samt praksis her ved Dronning Mauds Minne, har vi også hatt mye spennende og lærerik undervisning knyttet til denne tematikken. Dette har bidratt til å skape en større nysgjerrighet ...
 • Kunstfagenes betydning i barnehagen 

  Sætnan, Thea Hammer (Bachelor thesis, 2024)
  Problemstillingen for bacheloroppgaven er: «Hvordan kan personalet arbeide for å motvirke nedprioriteringen av kunstfagene i barnehagen?» Hensikten med denne problemstillingen er å kunne se litt nærmere på hva er ...
 • Bemanningsituasjon i barnehagen 

  Trohaug, Victoria (Bachelor thesis, 2024)
  Gotvassli (2021) fokuserer på ledelse i barnehagesammenheng og påpeker betydningen av lederens rolle, og Ifølge Rammeplanen fra 2017 er det pedagogisk leder som har ansvar for ledelse og veiledning. Som en fremtidig ...

View more