Select a community to browse its collections.

 • Gutter som slutter. En intern kartlegging av frafall blant mannlige (og kvinnelige) studenter ved DMMH. 

  Emilsen, Kari; Lysklett, Olav B.; Nordli, Arnt (DMMHs rapportserie;2020:1, Rapport, 2020)
  Tall viser at DMMH har rund 20% prosent menn som førsteprioritetssøkere, noe som betyr at menn er en marginalisert gruppe i utdanningen. Målet med undersøkelsen var å finne ut om det var større frafall blant mannlige enn ...
 • Caching Behavior of Large Prey by Eurasian Lynx: Quantifying the Anti-Scavenging Benefits 

  Teurlings, Ivonne; Odden, John; Linnell, John Durrus; Melis, Claudia (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Large solitary felids often kill large prey items that can provide multiple meals. However, being able to utilize these multiple meals requires that they can cache the meat in a manner that delays its discovery by ...
 • Using self-made automata to teach STEM in early childhood teacher education 

  Thiel, Oliver; Lundheim, Rolv Sigmund; Hanssen, Signe Marie; Moe, Jørgen; Vaz-Rebelo, Piedade (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  In recent decades, an increasing number of countries have integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) into their curricula for early childhood education and care (ECEC). In contrast to this trend, ...
 • Pedagogisk arbeid i utemiljø 

  Skjelstad, Ingrid Bruem (Bachelor thesis, 2020)
  Mange har nok opplevd at foreldremøtene er kjedelige og preges av store deler med enveis kommunikasjon fra ansatte i barnehagen. Det kan virke som foreldremøtene har blitt et slags informasjonsmøte, hvor foreldrenes rolle ...
 • Møte mellom barn og voksen: samspill i praksis 

  Ekeland, Yngvild (Bachelor thesis, 2020)
  Jeg har både sett og, som barn, selv opplevd det jeg mener kan beskrives som dårlig, eller i alle fall mindre god kvalitet i voksen-barn-samspill. Jeg har også sett og opplevd det som etter min mening er god kvalitet i ...

View more