Select a community to browse its collections.

 • Dramaforløp og estetiske prosesser. 

  Kårli, Kamilla (Bachelor thesis, 2021)
  Barna har innetid, og de sitter ved bordet på avdelingen og fargelegger tegninger. Mens de fargelegger lytter de til musikk og lydbok. Praksislærer og jeg sitter ved siden av dem og fargelegger vi også. Plutselig spør den ...
 • Det er den jobben vi har, selv om det er vanskelig, og man kan ikke gjemme seg 

  Mortensen, Britt (Bachelor thesis, 2021)
  Tematikken i denne oppgaven omhandler barnehagelærerens opplevelse i saker hvor man er bekymret for barns omsorgssituasjon. For å få innblikk i dette har jeg intervjuet to barnehagelærere i to ulike barnehager, hvor begge ...
 • Holdninger til bruk av digitale verktøy i barnehagen 

  Løberg, Martin Lia (Bachelor thesis, 2021)
  Norge er ett av de landene i verden som er mest digitalisert, og store andeler av Norges befolkning bruker internett. Bruken av digitale verktøy i barnehagen er nå også forankret i rammeplanen, noe som legger føringer om ...
 • Musikk, selvfølelse og fellesskap 

  Kristoffersen, Johanna (Bachelor thesis, 2021)
  Rammeplanen forteller oss at «opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 50). Den forteller også at personalet ...
 • Det er bare på liksom altså 

  Kåseth, Nora (Bachelor thesis, 2021)
  To barn på 5 år leker at de har skadet seg og må på sykehuset. Jeg observerer dette og blir med i leken etter hvert som den utspiller seg. «Å nei, må dere på sykehuset?» sier jeg til barna. Barna ser på hverandre, før de ...

View more