Select a community to browse its collections.

 • Barnehagelæreren i koronapandemien 

  Fossum, Maren Kristine Aunan (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven handler om temaet barnehagelæreren i koronapandemien fordi det er et interessant tema å diskutere, det er på dagsorden og berører oss her og nå. Mer spesifikt vil det bli undersøkt hvordan barnehagelærere ...
 • Språklæring i uterommet 

  Båtvik, Stine Strand (Bachelor thesis, 2021)
  Rammeplanen legger frem at personalet i barnehagen skal legge til rette for at alle barn involveres i samspill og samtaler (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.19), og sørge for å skape et variert språkmiljø der barna får ...
 • Materialer og inkludering 

  Foss, Monica (Bachelor thesis, 2021)
  Gjennom min problemstilling ønsker jeg å finne perspektiver på hvordan vi kan jobbe med inkludering i barnehagen i forhold til å forebygge mobbing og utenforskap. Jeg prøver i oppgaven å finne ut hvilken rolle de skapende ...
 • Liten og ny i barnehagen 

  Eide, Oda (Bachelor thesis, 2021)
  I 2020 gjekk 84% av barn mellom 1 og 2 år i barnehage (Statistisk sentralbyrå, 2021). Dette er ein stor del av barna på denne alderen. At barna startar i barnehagen i så ung alder er noko som stadig blir diskutert om er ...
 • Bevegelsesglede på tur 

  Ebbesen, Eirik (Bachelor thesis, 2021)
  Vi lever i et samfunn hvor den generelle fysiske helsen til folket har blitt dårligere. Kvam (2019) refererer til Helsedirektoratets tall fra 2018 når det sies at det bare er en tredjedel av befolkningen som overholder ...

View more