Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Bekymring rundt barns omsorgssituasjon 

  Moen, Malin Ronja Hansen (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å få rikere kunnskap om omsorgssvikt - hva er omsorgssvikt? Innledningsvis starter jeg med et sitat fra Emilsen & Bratterud (2017, s.175): «Mye kan svikte i omsorgen for et barn», hva ...
 • Fysisk aktivitet i uteområde 

  Pedersen, Emma (Bachelor thesis, 2022)
  Jeg valgte temaet fysisk aktivitet på grunn av at gjennom mine tre år på Dronning Mauds Minne høyskole, er dette emnet jeg hadde størst interesse for. Her har vi lært om hvordan vi kan legge til rette for fysisk aktivitet ...
 • Perspektiver på livsmestring 

  Kvalvåg, Mats Stølan (Bachelor thesis, 2022)
  Jeg ønsket i mitt bachelorarbeid å utforme en problemstilling for å finne ut av hva livsmestring betydde for de ansatte i barnehagen og hvordan de arbeidet med det. Jeg har selv på tiden jeg begynte på studiet til nå dannet ...
 • Sang og flerspråklighet 

  Lundsten, Malin (Bachelor thesis, 2022)
  Gjennom tre år ved Dronning Maud Minne Høgskole, fordypningen mangfoldig språkmiljø, samt praksis har jeg fått særlig øynene opp for flerspråklighet. Gjennom et endrings- og utviklingsarbeid i tredjeårspraksis der jeg ...
 • Språkstimulering gjennom musikk og sang i barnehagen 

  Råtrø, Therese Killi (Bachelor thesis, 2022)
  Rammeplan for barnehagen (2017) viser til syv fagområder i barnehagen. To av disse er «kommunikasjon, språk og tekst» og «kunst, kultur og kreativitet» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s.47-52). I begge disse fagområdene ...

Vis flere