• Ledelse og læring i barnehagen 

   Skjæveland, Yngve; Granrusten, Per Tore; Moen, Kari Hoås; Lillemyr, Ole Fredrik (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Artikkelen diskuterer det teoretiske grunnlaget for å relatere begrepene ledelse og læring til hverandre i en barnehagesammenheng, og presenterer noen sentrale funn fra forskningsprosjektet Ledelse for læring – utfordringer ...
  • Makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barnehagen 

   Sando, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hvordan kan man synliggjøre og forstå makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barneha¬gen? Spørsmålet søkes besvart i denne artikkelen ved å belyse to caser fra barnehager som bruker IKT, med maktaspekter ...
  • Mapping Spontaneous Cooperation between Children in Automata Construction Workshops 

   Bidarra, Graça; Santos, Anália; Vaz-Rebelo, Piedade; Thiel, Oliver; Barreira, Carlos; Alferes, Valentim; Almeida, Joana; Machado, Ines; Bartoletti, Corinna; Ferrini, Francesca; Hanssen, Signe Marie; Lundheim, Rolv Sigmund; Moe, Jørgen; Josephson, Joel; Velkova, Veneta; Kostova, Nelly (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This work analyzes spontaneous cooperation between children who participated in Automata for STEM, European Union-funded Erasmus+ project workshops. Taking into account the characteristics of automata, that involve a ...
  • Med-koreografi og med-dramaturgi som diffraksjon – med som metodologisk agent for skapende og forskende prosesser i Baby Body 

   Østern, Tone Pernille; Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Baby Body var et kunstnerisk forskningsprosjekt som resulterte i en forestilling med samme navn for de aller yngste barna (0-3 år). Fire kunstnere, av dem to kunstner-forskere, var særlig involvert i prosessen med å skape ...
  • Music in informal and formal learning situations in ECEC 

   Sæther, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The aim of this article is, through theory, research and practical experiences, to discuss how informal teaching and learning situations exemplified by activities including music plays a part in Early Childhood Education ...
  • Observasjones betydning i den profesjonelle praksis 

   Frønes, Mona (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen presenterer tre barnehagelæreres forståelse rundt observasjon, og hvordan de bruker observasjon i egen profesjonelle praksis. Fremstillingen er i hovedsak basert på ulike teoretiske tanker fra Michel ...
  • Parents of children with disabilities in Swaziland challenges and resources in a resilience perspective 

   Gunnestad, Arve; Dludlu, I.; Thwala, S.K. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article explores how resilience is built into everyday life and how protective factors are used as tools of resilience by parents of children living with disabilities in Swaziland with particular attention given to ...
  • Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika 

   Alfheim, Ingvild Kristin; Fodstad, Cecilie Dyrkorn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen analyserer Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Farias bildebok Rumpemelk fra Afrika (2012). Her foretar vi en tematisk analyse av det imaginære Afrika som presenteres gjennom hovedpersonens Afrika-reise. ...
  • Pedagogiske identiteter i norsk barnehagepolitikk fra 1970–årene og fram til i dag 

   Nygård, Mette (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The purpose of this article is to illuminate various pedagogic identities in Norwegian White Papers directed to Early Childhood Education and Care institutions. In this article, I present a study of eight White Papers ...
  • A performative paradigm for post-qualitative inquiry 

   Østern, Tone Pernille; Jusslin, Sofia; Knudsen, Kristian Nødtvedt; Maapalo, Pauliina; Bjørkøy, Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In this article, the authors explore and contribute to producing a performative research paradigm where post-qualitative as well as artistic research might dwell and breathe. Entering a thread of discussion that started ...
  • Physical activity in light of affordances in outdoor environments: qualitative observation studies of 3–5 years olds in kindergarten 

   Bjørgen, Kathrine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article examines the characteristic of affordances of different outdoor environments, related to the influences of children’s physical activity levels. Qualitative observation studies in a Norwegian kindergarten were ...
  • Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder 

   Reinertsen, Anne Beate; Rossholt, Nina (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Artikkelen handler om po/etisk pedagogisk ledelse og kvalitet i et posthumant perspektiv. Den handler om kroppslig kunnskap og viten. Ledelse mellom og omvendt. Sentralt står et ønske om å utvide vår forståelse av kritikk, ...
  • Presentation: The SceSam Project – Interactivity in Children’s Theatre 

   Nagel, Lisa; Hovik, Lise (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   SceSam is an artistic research project (2012-15) in which we have examined interactivity in performances for children (age 3-9) through theory and practice (Nagel and Hovik 2015). Organized as a team of researchers in a ...
  • The Prevalence of Risky Play in Young Children’s Indoor and Outdoor Free Play 

   Hansen Sandseter, Ellen Beate; Kleppe, Rasmus; Sando, Ole Johan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Research on children’s risky play and young children’s risk taking is a relatively new research area that has drawn the attention of many researchers in the last decades. Nevertheless, to our knowledge, no earlier studies ...
  • Researching research affects: in-between different research positions 

   Johansson, Lolita; Moe, Merete; Nissen, Kjersti (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   A significant amount of research has highlighted the different ontological and epistemological dimensions of insider and outsider research positions. In the field of education, this topic could benefit from more research. ...
  • Resilience in a Cross-Cultural Perspective: How resilience is generated in different cultures 

   Gunnestad, Arve (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   In this study I will explore how resilience is related to culture. Do different cultures generate resilience in different ways? As a background I present a model of resilience developed from a review of a number of studies ...
  • Resilience in Minorities 

   Gunnestad, Arve; Larsen, Anne-Mari; Nguluka, Stella (Journal article, 2010-01)
   In this study we compare the situation of two minorities, the San people of Botswana and the Travellers in Norway. We want to explore how their way of life, their culture, travelling then want to show how knowledge of ...
  • Risky Play and Children’s Well-Being, Involvement and Physical Activity 

   Sando, Ole Johan; Kleppe, Rasmus; Hansen Sandseter, Ellen Beate (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Children’s activities and experiences in Early Childhood Education and Care (ECEC) institutions are essential for children’s present and future lives. Playing is a vital activity in childhood, and playing is found to be ...
  • "Rulle rulle": Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir 

   Hopperstad, Marit Holm (Journal article, 2013)
   Ved hjelp av et sosialsemiotisk perspektiv og begrepsapparat, undersøker jeg i denne artikkelen hvordan toåringers tredimensjonale konstruksjoner i papir kan sies å skape mening som del av multimodale tegn-komplekser. Det ...
  • Sociometry in democracy 

   Kristoffersen, Børge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article has as its starting point on an early sociometric practice which was based on ideas of democracy and a theatrical cultural practice in the United States in the 1930s. By combining a re-reading of the sources ...