• Harassment in ECEC institutions: 4- to 6-year-old children’s experiences 

   Seland, Monica; Moe, Børge; Sandseter, Ellen Beate Hansen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   There are limited studies involving preschool children and phenomena such as harassment, bullying, exclusion and rejection. This study explores the relations between 4- to 6-year-old children’s experiences of being frequently ...
  • Heads-on, hands-on, hearts-on: Educators' perceptions on ViduKids contributions to integral education 

   Vaz-Rebelo, Piedade; Bidarra, Graça; Costa, Conceição; de Almeida Evangelista, Simone; Santos, Vanda; Thiel, Oliver (Journal article, 2022)
   The integral development of the child is nowadays one of the goals of education, which implies the use of activities and strategies that involve the various dimensions of the human being in a comprehensive way. This paper ...
  • Health professionals’ experiences with the implementation of a digital medication dispenser in home care services – a qualitative study. 

   Kleiven, Hanne H.; Ljunggren, Birgitte; Solbjør, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background: Implementing digital technology in home care services challenges care arrangements built on faceto-face encounters. Digital welfare technology has been suggested as a solution to increasing demands on health ...
  • Health promotion and Identity Construction in Norwegian Kindergartens - A qualitiative Study in Children with and without Disabilities 

   Åmot, Ingvild; Ytterhus, Borgunn (Peer reviewed; Journal article, 2022-10-10)
   This article focuses on how children, independent of abilities, create healthy identities and spaces in kindergarten, and is based on a qualitative CGT-study carried out in Norwegian Kindergartens. Data sources include ...
  • Herrenes historie, igjen? 

   Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina (Journal article, 2018)
   Når noen av dagens voksne, kvinnelige historikere møtes, hender det at vi mimrer om vår egen tid som hovedfagsstudenter. Vi tenker tilbake på et historiefag som var sterkt mannsdominert. Det fantes få fast ansatte kvinnelige ...
  • «Hun er ikke så flink til å dele». En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen 

   Franck, Karianne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   At barn skal lære å dele med hverandre, er en del av barnehagens hverdag. Hva som menes med deling og hvordan sosiale normer om deling finner sted i barnehagen, risikerer derimot å bli tatt for gitt i hverdagen. Som forsker ...
  • Hva betyr plantenavna blokkebær, mikkelsbær og skinntryte? 

   Furuset, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Bog bilberries Vaccinium uliginosum resemble bilberries Vaccinium myrtillus, but are lighter blue and less tasty. In Norwegian they are called «blokkebær», which means pale berries. Although fully edible, the berries have ...
  • Hva betyr plantenavna tyttebær og krekling? 

   Furuset, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In Norwegian, cowberry Vaccinium vitis-idaea is called «tyttebær» and crowberry Empetrum nigrum, «krekling». The berries are edible, but cowberries are sour and crowberries are tasteless, and probably both names are ...
  • Hva betyr plantenavnet geitrams og de andre norske navna på Chamerion angustifolium? 

   Furuset, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In Norwegian, rosebay willowherb Chamerion angustifolium has been known by a number of vernacular names, of which «geitrams» is the most widespread one. Literally it means «goat ramson» and is a pejorative originally applied ...
  • Hva betyr plantenavnet jåblom? 

   Furuset, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The etymology of the Norwegian plant name «jåblom» = grass of Parnassus Parnassia palustris is challenging and has been discussed for more than a century. Traditionally, «jåblom» has been interpreted to mean «ljåblom» = ...
  • Hva betyr plantenavnet turt? 

   Furuset, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Alpine sow-thistle Cicerbita alpina (syn. Lactuca alpina) is an alpine and boreal Asteraceae and a close relative of lettuce Lectuca sativa. In Norway and Sweden, it has been collected and used as a supplementary food ...
  • Hva er det med Irma? På veg mot immanente kritikk praksiser og rettferdige utdanningsøyeblikk 

   Reinertsen, Anne Beate (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Artikkelen handler om kvalitetsvurdering i et nymaterielt perspektiv: Kroppslig kunnskap og viten. Teori og metode skrives sammen i immanent samtidighet for å gi et bilde på kompleksitet. Både hensikt og mål med artikkelen ...
  • Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole? 

   Semundseth, Marit (Journal article, 2013)
   Vi vet at barn tilegner seg mye kunnskap i løpet av barnehagealderen, men hvilken kunnskap forteller femåringene selv at de har noen måneder før de skal begynne på skole? Denne artikkelen er en kvalitativ intervjuundersøkelse ...
  • Hvilke interesser synes å motivere femåringer til å skrive i barnehagen? 

   Hopperstad, Marit Holm; Semundseth, Marit; Lorentzen, Rutt Trøite (Journal article, 2009)
   Artikkelen er basert på en kvalitativ undersøkelse av hva som synes å motivere femåringer til å skrive i uformelle situasjoner i barnehagehverdagen. Basert på Kress sitt begrep interesse ("interest"), presenteres fire ...
  • Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet 

   Hagen, Trond Løge (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Målet med denne studien var å forske på hvordan barn tar i bruk barnehagens uteområde til lek, og hvordan ulike faktorer som omhandlet utforming og innhold av komponenteri lekemiljøet påvirket leken. Datainnsamlingen var ...
  • Hvilken rolle spiller fugler i bildebøker for barn, i lys av en økokritisk tilnærming? 

   Langvik, Kjersti Merete (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I barnelitteratur har fugler og barns forhold til natur lenge hatt en sentral plass. Premissene som ligger i bildebøker kan imidlertid ha betydning for barns forståelse for naturen og et bærekraftig samfunn. Både rammeplan ...
  • Ibsen's two versions of The burial mound. A comparison of the stage directions of the two versions of the play 

   Gjervan, Ellen Karoline (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   In this article I compare and discuss the differing stage directions of the two versions of Ibsen’s play The Burial Mound. Furthermore, I explore how the variance regarding the stage directions of the two versions of the ...
  • Identifying and characterizing risky play in the age one-to-three years 

   Kleppe, Rasmus; Melhuish, Edward; Sandseter, Ellen Beate Hansen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   While research has investigated risk-taking in play for children from the age of four years upwards, less is known of risky play with children under four years. A small-scale observational study with children from five ...
  • Identifying and characterizing risky play in the age one-to-three years 

   Kleppe, Rasmus; Melhuish, Edward; Sandseter, Ellen Beate Hansen (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   While research has investigated risk-taking in play for children from the age of four years upwards, less is known of risky play with children under four years. A small-scale observational study with children from five ...
  • The impact of exposure timing on embryo mortality and the partitioning of PAHs when cod eggs are exposed to dispersed and dissolved crude oil 

   Nordtug, Trond; Olsen, Anders Johny; Wold, Per-Arvid; Salaberria, Iurgi; Øverjordet, Ida Beathe; Altin, Dag; Kjørsvik, Elin; Hansen, Bjørn Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   During sub-sea oil spills to the marine environment, oil droplets will rise towards the sea surface at a rate determined by their density and diameter as well as the vertical turbulence in the water. Micro-droplets (< 50 ...