• Økologiske perspektiver i scenekunst for barn 

      Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Dette vitenskapelige essayet diskuterer økologiske perspektiver i scenekunst for barn, og forholdet mellom kunst, mennesker, dyr og våre fysiske omgivelser i lys av ideer om posthumanisme, sympoiesis og kunstnerisk forskning. ...