Now showing items 85-104 of 135

  • Ledelse og læring i barnehagen 

   Skjæveland, Yngve; Granrusten, Per Tore; Moen, Kari Hoås; Lillemyr, Ole Fredrik (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Artikkelen diskuterer det teoretiske grunnlaget for å relatere begrepene ledelse og læring til hverandre i en barnehagesammenheng, og presenterer noen sentrale funn fra forskningsprosjektet Ledelse for læring – utfordringer ...
  • Makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barnehagen 

   Sando, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hvordan kan man synliggjøre og forstå makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barneha¬gen? Spørsmålet søkes besvart i denne artikkelen ved å belyse to caser fra barnehager som bruker IKT, med maktaspekter ...
  • Mamma Danser - teater for de minste som kunstnerisk forskning 

   Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2012)
   Artikkelforfatteren tar opp ulike innfallsvinkler til kunstnerisk forskning med utgangspunkt i sitt eget kunstneriske forskningsprosjekt. Prosjektet handler om å utvikle teater for de aller minste, der barna gis rom for ...
  • Mapping Spontaneous Cooperation between Children in Automata Construction Workshops 

   Bidarra, Graça; Santos, Anália; Vaz-Rebelo, Piedade; Thiel, Oliver; Barreira, Carlos; Alferes, Valentim; Almeida, Joana; Machado, Ines; Bartoletti, Corinna; Ferrini, Francesca; Hanssen, Signe Marie; Lundheim, Rolv Sigmund; Moe, Jørgen; Josephson, Joel; Velkova, Veneta; Kostova, Nelly (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This work analyzes spontaneous cooperation between children who participated in Automata for STEM, European Union-funded Erasmus+ project workshops. Taking into account the characteristics of automata, that involve a ...
  • Material as actor in the enactment of social norms: Engaging with a sociomaterial perspective in childhood studies to avoid the ‘traps of closure’ 

   Sørenssen, Ingvild Kvale; Franck, Karianne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This article employs a sociomaterial perspective and explores how material artefacts take part in the enactment of social norms by analysing empirical examples from two different childhood studies projects in Norway. Drawing ...
  • Mathematikangst bei angehenden frühpädagogischen Fachkräften: Bedeutsam für professionelles Wissen und Wahrnehmung von mathematischen Inhalten im Kita-Alltag? 

   Jenssen, Lars; Thiel, Oliver; Dunekacke, Simone; Blömeke, Sigrid (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Die Fähigkeit, mathematische Inhalte in Spielsituationen der Kindertagesstätte zu identifizieren, um diese für eine angemessene Förderung mathematischer Kompetenzen bei Kindern zu nutzen, kann als ein wesentlicher Bestandteil ...
  • Med-koreografi og med-dramaturgi som diffraksjon – med som metodologisk agent for skapende og forskende prosesser i Baby Body 

   Østern, Tone Pernille; Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Baby Body var et kunstnerisk forskningsprosjekt som resulterte i en forestilling med samme navn for de aller yngste barna (0-3 år). Fire kunstnere, av dem to kunstner-forskere, var særlig involvert i prosessen med å skape ...
  • Men in early childhood education and care: on navigating a gendered terrain 

   Bhana, Deevia; Moosa, Shaaista; Xu, Yuwei; Emilsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2022-05-09)
   Globally, the underrepresentation of men in the Early Childhood Education and Care (ECEC) workforce is ongoing and has been largely attributed to the construction of ECEC as ‘women’s work’. Men’s involvement in ECEC can ...
  • Music in informal and formal learning situations in ECEC 

   Sæther, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The aim of this article is, through theory, research and practical experiences, to discuss how informal teaching and learning situations exemplified by activities including music plays a part in Early Childhood Education ...
  • Observasjones betydning i den profesjonelle praksis 

   Frønes, Mona (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen presenterer tre barnehagelæreres forståelse rundt observasjon, og hvordan de bruker observasjon i egen profesjonelle praksis. Fremstillingen er i hovedsak basert på ulike teoretiske tanker fra Michel ...
  • Parents of children with disabilities in Swaziland challenges and resources in a resilience perspective 

   Gunnestad, Arve; Dludlu, I.; Thwala, S.K. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article explores how resilience is built into everyday life and how protective factors are used as tools of resilience by parents of children living with disabilities in Swaziland with particular attention given to ...
  • Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika 

   Alfheim, Ingvild Kristin; Fodstad, Cecilie Dyrkorn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen analyserer Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Farias bildebok Rumpemelk fra Afrika (2012). Her foretar vi en tematisk analyse av det imaginære Afrika som presenteres gjennom hovedpersonens Afrika-reise. ...
  • Pedagogiske identiteter i norsk barnehagepolitikk fra 1970–årene og fram til i dag 

   Nygård, Mette (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The purpose of this article is to illuminate various pedagogic identities in Norwegian White Papers directed to Early Childhood Education and Care institutions. In this article, I present a study of eight White Papers ...
  • A performative paradigm for post-qualitative inquiry 

   Østern, Tone Pernille; Jusslin, Sofia; Knudsen, Kristian Nødtvedt; Maapalo, Pauliina; Bjørkøy, Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In this article, the authors explore and contribute to producing a performative research paradigm where post-qualitative as well as artistic research might dwell and breathe. Entering a thread of discussion that started ...
  • Physical activity in light of affordances in outdoor environments: qualitative observation studies of 3–5 years olds in kindergarten 

   Bjørgen, Kathrine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article examines the characteristic of affordances of different outdoor environments, related to the influences of children’s physical activity levels. Qualitative observation studies in a Norwegian kindergarten were ...
  • Play, Learn, and Teach Outdoors—Network (PLaTO‑Net): terminology, taxonomy, and ontology 

   Lee, Eun-Young; de Lannoy, Louise; Li, Lucy; de Barros, Maria I. A.; Bentsen, Peter; Brussoni, Mariana; Fiskum, Tove Anita; Guerrero, Michelle; Hallås, Bjørg Oddrun; Ho, Susanna; Jordan, Catherine; Leather, Mark; Mannion, Greg; Moore, Sarah A.; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Spencer, Nancy L. I.; Waite, Susan; Wang, Po-Yu; Tremblay, Mark S.; Winje, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2022-06-15)
   Background: A recent dialogue in the feld of play, learn, and teach outdoors (referred to as “PLaTO” hereafter) demonstrated the need for developing harmonized and consensus-based terminology, taxonomy, and ontology for ...
  • Play, Learn, and Teach Outdoors—Network (PLaTO‑Net): terminology, taxonomy, and ontology 

   Lee, Eun-Young; de Lannoy, Louise; Li, Lucy; de Barros, Maria I. A.; Bentsen, Peter; Brussoni, Mariana; Fiskum, Tove Anita; Guerrero, Michelle; Hallås, Bjørg Oddrun; Ho, Susanna; Jordan, Catherine; Leather, Mark; Mannion, Greg; Moore, Sarah A.; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Spencer, Nancy L. I.; Waite, Susan; Wang, Po-Yu; Tremblay, Mark S.; Winje, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: A recent dialogue in the feld of play, learn, and teach outdoors (referred to as “PLaTO” hereafter) demonstrated the need for developing harmonized and consensus-based terminology, taxonomy, and ontology for ...
  • Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder 

   Reinertsen, Anne Beate; Rossholt, Nina (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Artikkelen handler om po/etisk pedagogisk ledelse og kvalitet i et posthumant perspektiv. Den handler om kroppslig kunnskap og viten. Ledelse mellom og omvendt. Sentralt står et ønske om å utvide vår forståelse av kritikk, ...
  • Preschool children’s mathematical arguments in play‑based activities 

   Nergård, Beate (Peer reviewed; Journal article, 2021-09-09)
   The present study examines the structure and mathematical content of children’s mathematical arguments as part of communication in play-based activities. It shows how Nordin and Boistrup’s (The Journal of Mathematical ...
  • Presentation: The SceSam Project – Interactivity in Children’s Theatre 

   Nagel, Lisa; Hovik, Lise (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   SceSam is an artistic research project (2012-15) in which we have examined interactivity in performances for children (age 3-9) through theory and practice (Nagel and Hovik 2015). Organized as a team of researchers in a ...