Now showing items 42-61 of 138

  • Foreldres posisjonering i møte med barnehagelæreres fagkunnskap. En studie av foreldresamtaler i barnehagen. 

   Myrann, Maria Kristianne; Glaser, Vibeke (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Artikkelen baserer seg på en studie av åtte foreldresamtaler i to norske barnehager der vi undersøker hvordan foreldre posisjonerer seg i møte med barnehagelærerens fagkunnskap. Som teoretisk ramme for artikkelen har vi ...
  • Four- to six-year-old children’s experiences of participating in different physical environments and activities in early childhood education and care institutions in Norway 

   Sivertsen, Anne Holla; Moe, Børge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Children’s well-being in early childhood education and care (ECEC) is associated with their participation in both planning and assessing ECEC activities. The aim of the study presented here was therefore to explore children’s ...
  • Fra bildebok til barneteater 

   Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Rønningen, Lene Helland (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Artikkelen følger en devised teaterproduksjon for barn som tar utgangspunkt i en bildebok av Lisa Aisato, En fisk til Luna (2014). I produksjonens forprosjekt benyttes en referansegruppe fra en barnehage bestående av ti ...
  • From interactivity to intra-activity in performing arts for children. 

   Hovik, Lise (Journal article, 2022)
   This essay introduces dilemmas and experiences of making interactive theatre for children based on findings from the SceSam Project. This artistic research project bridged artistic practice and theoretical perspectives on ...
  • Følgeevaluering av kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 4. TFoU-rapport 2019:5. 

   Haugset, Anne Sigrid; Fagerholt, Randi Ann; Sivertsen, Håkon; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Ljunggren, Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Løe, Ida Camilla; Mordal, Siri (Research report, 2019)
   Dette er den fjerde rapporten fra følgeevalueringen av strategien Kompetanse for fremtidens barnehage, med Utdanningsdirektoratet som oppdragsgiver. Rapporten tar for seg to tema: Innholdet i utdanningen Lederutdanning for ...
  • Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 5. TFoU-rapport 2020:11 

   Sivertsen, Håkon; Ljunggren, Birgitte; Janninger, Linda; Lorentzen, Ranveig Sofie (Research report, 2020)
   Rapporten kartlegger og belyser hvordan barnehageeiere og universitet- og høgskolesektoren forstår og utøver barnehagebasert kompetanseutvikling i et partnerskap. Casefylkene har ulike utgangspunkt med tanke på geografi, ...
  • Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Oppsummeringsrapport 

   Sivertsen, Håkon; Ljunggren, Elin Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Janninger, Linda (Research report, 2021)
   Strategien Kompetanse for fremtidens barnehage er et sentralt virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og har et mål om å sikre barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. ...
  • Genetic Rescue of the Highly Inbred Norwegian Lundehund 

   Melis, Claudia; Pertoldi, Cino; Ludington, William Basil; Beuchat, Carol; Qvigstad, Gunnar; Stronen, Astrid Vik (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Augmenting the genetic diversity of small, inbred populations by the introduction of new individuals is often termed “genetic rescue“. An example is the Norwegian Lundehund, a small spitz dog with inbreeding-related health ...
  • A GoPro Look on How Children Aged 17–25 Months Assess and Manage Risk during Free Exploration in a Varied Natural Environment 

   Tangen, Steffen; Olsen, Alexander; Sandseter, Ellen Beate Hansen (Peer reviewed; Journal article, 2022-05-21)
   Research indicates that risky play has positive effects on children’s development, learning and health, and ability to assess and manage risk, but there is a lack of knowledge on how toddlers engage in risky play. This ...
  • Gripes mulighetene? Om lesestunder med de yngste barna i barnehagen 

   Dybvik, Hilde; Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Jæger, Henriette (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Studien retter seg mot høytlesningspraksiser i barnehagen, og belyser samspillet rundt bøker som finner sted mellom barnehageansatte og barn, avgrenset til småbarn (0–3 år). Til grunn for diskusjonene er et videomateriale ...
  • Guided play: From instruction to creativity when constructing automata 

   Bidarra, Graça; Vaz-Rebelo, Piedade; Thiel, Oliver; Alferes, Valentim; Silva, Isabel; Barreira, Carlos; Santos, A.; Almeida, Jorge; Machado, I; Conceição, A.; Bartolleti, Corinna; Ferrini, Francesca; Josephson, Joel; Kostova, Nelly (Journal article, 2020)
   Play is a very important activity for children development and there are evidences that it can be an added value when used for educational purposes. Research about how to integrate play in education points to the importance ...
  • Gut microbiome dysbiosis is associated with host genetics in the Norwegian Lundehund 

   Melis, Claudia; Billing, Anna Maria; Wold, Per-Arvid; Ludington, William Basil (Peer reviewed; Journal article, 2023-06-19)
   A group of diseases have been shown to correlate with a phenomenon called microbiome dysbiosis, where the bacterial species composition of the gut becomes abnormal. The gut microbiome of an animal is influenced by many ...
  • Gutten og pappesken. Barns bruk av rom i Svein Nyhus' bildebok Verden har ingen hjørner 

   Krogstad, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Svein Nyhus er en av de mest sentrale bildebokkunstnerne i Norge gjennom de siste tjue årene, og har laget en rekke kritikerroste bildebøker sammen med Gro Dahle. De vant Brageprisen for beste barnebok i 2002, for bildeboka ...
  • Hans Strøm og botanikken frå Sunnmøre, Hardanger og Eiker på 1700-talet 

   Pareliussen, Ingar (Gunneria;, Book; Peer reviewed, 2023)
   Hans Strøm var ein av dei viktigaste biologane på 1700-talet i Noreg. Han var fødd på Sunnmøre i 1726, fekk presteutdanning i København i 1743 og kom tilbake til Sunnmøre og arbeidde som kapellan i Borgund medan han la ...
  • Harassment in ECEC institutions: 4- to 6-year-old children’s experiences 

   Seland, Monica; Moe, Børge; Sandseter, Ellen Beate Hansen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   There are limited studies involving preschool children and phenomena such as harassment, bullying, exclusion and rejection. This study explores the relations between 4- to 6-year-old children’s experiences of being frequently ...
  • Heads-on, hands-on, hearts-on: Educators' perceptions on ViduKids contributions to integral education 

   Vaz-Rebelo, Piedade; Bidarra, Graça; Costa, Conceição; de Almeida Evangelista, Simone; Santos, Vanda; Thiel, Oliver (Journal article, 2022)
   The integral development of the child is nowadays one of the goals of education, which implies the use of activities and strategies that involve the various dimensions of the human being in a comprehensive way. This paper ...
  • Health professionals’ experiences with the implementation of a digital medication dispenser in home care services – a qualitative study. 

   Kleiven, Hanne H.; Ljunggren, Birgitte; Solbjør, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background: Implementing digital technology in home care services challenges care arrangements built on faceto-face encounters. Digital welfare technology has been suggested as a solution to increasing demands on health ...
  • Health promotion and Identity Construction in Norwegian Kindergartens - A qualitiative Study in Children with and without Disabilities 

   Åmot, Ingvild; Ytterhus, Borgunn (Peer reviewed; Journal article, 2022-10-10)
   This article focuses on how children, independent of abilities, create healthy identities and spaces in kindergarten, and is based on a qualitative CGT-study carried out in Norwegian Kindergartens. Data sources include ...
  • Herrenes historie, igjen? 

   Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina (Journal article, 2018)
   Når noen av dagens voksne, kvinnelige historikere møtes, hender det at vi mimrer om vår egen tid som hovedfagsstudenter. Vi tenker tilbake på et historiefag som var sterkt mannsdominert. Det fantes få fast ansatte kvinnelige ...
  • Higher Education as Context for Music Pedagogy Research 

   Angelo, Elin; Knigge, Jens; Sæther, Morten; Waagen, Wenche (Chapter, 2021)
   Welcome to the anthology Higher Education as Context for Music Pedagogy Research. This anthology is the second publication in the scholarly series MusPed:Research and concerns the field of higher education. The anthology ...