Now showing items 21-40 of 504

  • Vaksne sin kommunikasjon med dei yngste barna 

   Stokke, Lise (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Korleis kan dei vaksne sin kommunikasjon ha innverknad på måltidssituasjonen?
  • En kvalitativ studie av barns oppfatning av den gode tur i natur 

   Ovesen, Morten (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hva mener barna er en god turopplevelse?»
  • Barns lek med naturmaterialer 

   Spjøtvold, Ragnhild (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvilken innvirkning kan naturmaterialer ha på de yngste barnas lek, inne i barnehagen?
  • De yngste barnas bruk av overgangsobjekter i barnehagen 

   Pettersen, Marianne Vian (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hva tenker noen barnehagelærere om bruken av overgangsobjekter for de yngste barna, og hvordan blir bruken av dette praktisert?
  • « Se kor høyt æ e nu da! » : Om barns motivasjon og mestring 

   Kristiansen, Fredrik (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan henger mestringsfølelsen sammen med barns motivasjon til å klatre i trær ?
  • Robuste barn 

   Kyllo, Tonje Gresseth (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvilken forståelse har praksisfeltet om begrepet robuste barn?»
  • Produkt/prosess og motivasjon i arbeid med estetiske fag i barnehagen 

   Kringstad, Kristoffer Hoel (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hva sier faglitteraturen om balansen mellom fokus på produkt og prosess i arbeid med estetiske fag med barn, og hvilke faktorer kan motivere barn til videre interesse for kunstfagene?
  • Fra student til barnehagelærer 

   Lindland, Marta Kristin Wigum (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvilke forventninger har barnehagen til en nyutdannet barnehagelærer, og hvordan møter man disse forventningene?
  • Likestilling mellom kjønn 

   Michalsen, Heidi Lund (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan jobbes det med likestilling mellom kjønn på småbarnsavdelinger?
  • Ankomst i barnehagen 

   Moe, Marte (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan jobber barnehagen med at alle barn skal bli sett, respeektert og få den hjelp og støtte de har behov for ved ankomstsituasjoner i barnehagen
  • Bibelfortellinger i barnehagen 

   Myraunet, Edel Johanne (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan blir bibelfortellinger brukt i en kristen førskole i Eswatini og i en kristen barnehage i Norge?
  • Musikk og språkutvikling 

   Moe, Kristin Sundseth (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvordan kan personale i barnehagehverdagen benytte sang og musikk med tanke på barns språklige utvikling?»
  • Pedagogens forståelse og tilrettelegging av inkludering for barn med spesielle behov 

   Husby, Anne (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hva er pedagogens forståelse av inkludering når det gjelder barn med spesielle behov og hvordan tilrettelegges det for dette i barnehagen ?
  • Arbeid med følelser i barnehagen 

   Johannessen, Linnea Hoff (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan en personalgruppe bruke et «følelsebord» for å arbeide med barns følelser ?
  • Kompetanseutvikling og motivasjon i barnehagen 

   Iversen, Martine (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan barnehagen arbeide med kompetanseutvikling, og på hvilken måte er dette en motivasjonsfaktor blant ansatte?
  • Forebygging av mobbing i barnehagen 

   Korsgaten, Espen (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan kan forebyggende arbeid mot mobbing ledes i barnehagen ?
  • 1 åringen – Trygg oppstart 

   Isbrekken, Marita (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan jobber barnehagen med å legge til rette for og i vareta 1åringens behov for trygghet i oppstartsfasen?
  • Barnehagens arbeid med forebygging av seksuelle overgrep 

   Hopstad, Gry Lien (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvilke erfaringer har foreldre med barnehagepersonalets arbeid med forebygging av seksuelle overgrep ?
  • Barns møte med materialer 

   Karlsen, Siri Bull (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvilken betydning har kunstfagenes egenverdi for pedagogen i arbeidet med kunstfaglige aktiviteter i barnehagen, og hvordan kommer dette til syne i praksis ?
  • Når omgivelsene blir til lek 

   Indergård, Nina Mjønes (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: Hvordan tar barna i bruk det fysiske miljøet til sin rollelek om vinteren ?