Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLund, Åse
dc.contributor.authorFranck, Karianne
dc.contributor.authorJuritsen, Trine Lise
dc.contributor.authorØstmoen, Jostein Paulgård
dc.contributor.authorWilhelmsen, Terese
dc.coverage.spatialNorway, Trondheim.en_US
dc.date.accessioned2022-06-01T11:14:41Z
dc.date.available2022-06-01T11:14:41Z
dc.date.created2022-04-21T15:17:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationForskning i Pædagogers Profession og Uddannelse. 2022, 6 (2), 91-110.en_US
dc.identifier.issn2446-2810
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2997214
dc.description.abstractI løpet av kort tid har konsepter, i form av standardiserte programmer og metoder tatt plass i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det gir et behov for mer forskningsbasert kunnskap om fenomenet. Denne artikkelen har som hovedformål å undersøke utbredelse av konsepter i et utvalg norske kommuner. Utgangspunktet for artikkelen er en spørreundersøkelse besvart av 206 pedagogiske ledere og styrere. I analysen brukes beskrivende statistikk, bivariat analyse og kvalitativ innholdsanalyse. Undersøkelsen viser et stort omfang av konsepter i barnehagene, både i antall og i variasjonen av konsepter. Den viser også at det er regionale forskjeller i antall og hvilken type konsepter som brukes. Barnehagenes begrunnelser for valg av konsepter blir beskrevet gjennom åtte kategorier. Artikkelen bidrar med økt kunnskap om utbredelsen av konsepter i norske barnehager.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherThe Royal Danish Libraryen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectprogrammeren_US
dc.subjectstandartiseringen_US
dc.subjectutdannigspolitiske føringeren_US
dc.subjectprofesjonsutøvelseen_US
dc.subjectmotstanden_US
dc.titleUtbredelse av konsepter i norske barnehageren_US
dc.title.alternativeUtbredelse av konsepter i norske barnehageren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder©2022 Authorsen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber91-110en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.journalForskning i Pædagogers Profession og Uddannelseen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.7146/fppu.v6i1.132317
dc.identifier.cristin2018213
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal