Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFrisch, Nina Scott
dc.coverage.spatialNorway, Trondheim.en_US
dc.date.accessioned2023-09-18T08:16:21Z
dc.date.available2023-09-18T08:16:21Z
dc.date.created2023-05-09T13:08:39Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationFormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. 2023, 16 (3), 1-13.en_US
dc.identifier.issn1890-9515
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089991
dc.description.abstractArtikkelen har som mål å belyse tilnærminger til tegning som synliggjør professor Liv Merete Nielsens bidrag til visuell kompetanse i opplæringen ved å belyse barns tegneprosesser ut ifra et sosiokulturelt perspektiv. Margareta Öhman sosiokulturelle lek-teoretiske bidrag beskriver lekens kjennetegn ut ifra følgende kriterier: Stammen av leken er spontan og frivillig, morsom, krever aktivt engasjement, har ikke tydelige mål, styres av indre motivasjon og gir en følelse av kontroll. Flere av disse karakteristikkene kan kjennes igjen i barnehagebarns og skolebarns uformelle, det vil si selvinitierte og selvstyrte, tegneprosesser i lek med verktøy som blyanter, tusjer, pensler og maling. Problemstillingen er derfor: Hvordan kan uformell tegning forstås som lek og hvordan kan denne forståelsen være med på å støtte barn og elever i visuelt kontrollerte tegneprosesser i formell tegneundervisning? Kasusstudie benyttes som metodologisk tilnærming for å utforske to kasus av uformelle tegneprosesser, en fra barnehage og en fra skole. I uformell tegning er det å mestre de samme visuelle uttrykkene ofte en del av leken. Å sammen beherske et univers i leken og å mestre de samme visuelle formuttrykkene ved modellering er en del av funnet. Modellering og mimesis blir en inngang til å kunne knytte trekk ved uformelle tegneprosesser, det Öhman kaller inspirasjon til imitasjon, til den formelle tegneundervisningsarenaen i skole og barnehage. Dette kan være en mulig motivasjon for å lære å tegne, og dermed fremme det professor Liv Nielsen kaller visual literacy, det vil si visuell kompetanse til å skape og forstå bilder og tegninger.en_US
dc.description.abstractInformal drawing and formal drawing teaching seen through the lenses of play theory About Professor Liv Merete Nielsen's contribution to promoting visual competenceen_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjecttegning;en_US
dc.subjectlek;en_US
dc.subjectsosiokulturell teori;en_US
dc.subjectvisual literacy;en_US
dc.subjectvisuell kompetanse;en_US
dc.subjectvisuell kontroll;en_US
dc.subjectmodellering;en_US
dc.subjectbarnehage.en_US
dc.titleUformell tegning og formell tegneundervisning sett i lys av teori om lek. Om professor Liv Merete Nielsens bidrag for å fremme visuell kompetanseen_US
dc.title.alternativeInformal drawing and formal drawing teaching seen through the lenses of play theory About Professor Liv Merete Nielsen's contribution to promoting visual competenceen_US
dc.title.alternativeUformell tegning og formell tegneundervisning sett i lys av teori om lek Om professor Liv Merete Nielsens bidrag for å fremme visuell kompetanseen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder©2023 Authorsen_US
dc.subject.nsiVDP::Maleri, tegning, grafikk: 122en_US
dc.subject.nsiVDP::Painting, drawing, graphics: 122en_US
dc.source.pagenumber1-13.en_US
dc.source.volume16en_US
dc.source.journalFormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikken_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doi10.7577/formakademisk.5174
dc.identifier.cristin2146428
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal