Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnaas, Therese Marie Ignacio
dc.coverage.spatialNorway, Trondheim.en_US
dc.date.accessioned2022-03-07T12:24:14Z
dc.date.available2022-03-07T12:24:14Z
dc.date.created2021-06-17T12:33:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationTidsskrift for islamforskning. 2021, 15 (1), 54-74.en_US
dc.identifier.issn1901-9580
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983411
dc.description.abstractI de siste 20 årene har vi i både norsk og europeisk politikk sett en sterk tendens til at ideer om kjønnslikestilling og kvinnelig frigjøring fra patriarkalske normer er blitt til et potent instrument for politikere som ønsker å framstille islam som en kvinnefiendtlig religion og muslimske innvandrede som en trussel mot vestlige verdier. Denne artikkelen undersøker hvordan Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, bruker kjønnslikestilling som norsk og vestlig verdi for å framstille is-lam som en kvinnefiendtlig religion. Artikkelen argumenterer for at Jensens fem-inistisk kampsak, produserer muslimske kvinner som passive ofre i hendene på is-lam og gjenspeiler den kolonialistiske holdningen som blir beskrevet gjennom Gayatri C. Spivaks kjente formulering: «White (wo)-men are saving brown women from brown men.» Ved hjelp av innsikter fra postkolonial teori og kjennetegn på islamofobisk diskurs viser jeg hvordan Jensens politiske utsagn fremmedgjør mus-limer og framstiller dem som usiviliserte og underlegne i forhold til norsk og vestlig kultur. Dette impliserer et motsetningsforhold mellom de primitive, irras-jonelle og undertrykte muslimene og den moderne, fornuftige og frie vestlige in-dividet. Artikkelen argumenterer for at Jensens politikk er en idealisering av det vestlige og det norske, hvor vestlig identitet er betinget av en «annengjøring» av muslimsk identitet. Jensen framstiller muslimene som en trussel for Norge, men artikkelen viser at Jensen er fullstendig avhengig av muslimsk nærvær for å op-prettholde forestillingen om at Norge er verdensmester i kjønnslikestillingen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForum for Islamforskningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectPostkolonial teori og praksisen_US
dc.subjectPostcolonial theory and practiceen_US
dc.subjectIslamofobien_US
dc.subjectIslamophobiaen_US
dc.subjectmuslim women,en_US
dc.subjectislam in Norway,en_US
dc.subjectwestern values,en_US
dc.subjectracism.en_US
dc.titleKjønnslikestilling i norsk innvandringspolitikk: Å frigjøre muslimske kvinner fra kvinnefiendtlige islamen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder©2021 T.M.I.Bjørnaasen_US
dc.source.pagenumber54-74en_US
dc.source.volume15en_US
dc.source.journalTidsskrift for islamforskningen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.7146/tifo.v15i1.125315
dc.identifier.cristin1916400
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal