Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHovik, Lise
dc.date.accessioned2021-12-23T10:32:42Z
dc.date.available2021-12-23T10:32:42Z
dc.date.created2013-01-08T13:55:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationInFormation - Nordic Journal of Art and Research. 2012, 1 (2), 94-111.en_US
dc.identifier.issn1893-2479
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835444
dc.description.abstractArtikkelforfatteren tar opp ulike innfallsvinkler til kunstnerisk forskning med utgangspunkt i sitt eget kunstneriske forskningsprosjekt. Prosjektet handler om å utvikle teater for de aller minste, der barna gis rom for aktiv medvirkning i forestillingen. Den dramaturgiske strukturen i den improviserte dansekonserten Mamma Danser (2011) veksler mellom felles fokus, eget fokus og multifokus. Artikkelen diskuterer hva dette innebærer for barna, utøverne og den forskende kunstneren. I forskningsprosessen forstås ofte et klart fokus og et reflektert perspektiv som avgjørende for resultatet, mens kunstprosessens mer intuitive og improviserte valg kan gi en annen type kunnskap. Denne kunnskapen, som ikke er så tilgjengelig gjennom et hermeneutisk fortolkende "utenfra" perspektiv, blir synlig i det man setter fortolkningene i dialog med hverandre og med utøvernes kroppslige erfaringer. Henk Borgdorffs inndeling i et fortolkende, et instrumentelt og et performativt forskningsperspektiv tas i bruk for å gi et utfyllende bilde av den forskende prosessen med å skape kunst for de aller minste. Forfatteren konkluderer med at prosjektet demonstrerer muligheten for en felles kunsterfaring mellom voksne og barn, der begge parter kan møtes i en form for gjensidighet, samhandling og improvisasjonen_US
dc.description.abstractMamma Danser - teater for de minste som kunstnerisk forskningen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHiOAen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectTeater for de minste,en_US
dc.subjectkunst for barn,en_US
dc.subjectinteraktivt teater,en_US
dc.subjectbarns medvirkning,en_US
dc.subjectdeltakende teater,en_US
dc.subjectkunstnerisk forskning,en_US
dc.subjectmultifokus,en_US
dc.subjectperformativt forskningsperspektiv.en_US
dc.titleMamma Danser - teater for de minste som kunstnerisk forskningen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder©2012 Hovik, L.en_US
dc.source.pagenumber18.en_US
dc.source.volume1en_US
dc.source.journalInFormation - Nordic Journal of Art and Researchen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.7577/information.v1i2.424
dc.identifier.cristin983590
cristin.unitcode253,0,0,0
cristin.unitnameDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal