Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Gry
dc.contributor.advisorChahboun, Sobh
dc.contributor.authorHolme, Brita Sande
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-06T13:23:44Z
dc.date.available2020-10-06T13:23:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681407
dc.description.abstractSamspel og samspelsrelasjonar er omgrep eg verkeleg har sett viktigheita av desse åra på Dronning Mauds Minne Høgskule, og spesielt i dette siste året av utdanninga der eg har hatt fordjupinga «Barndom, helse og livsmeistring». Ved å delta i undervisning og andre drøftingsoppgåver med medelevar, har eg sett viktigheita av desse tidlege samspelsrelasjonane hjå dei yngste borna, og ynskte å fordjupe meg i emnet. Gjennom dei tre åra som student har eg fått moglegheit til å besøkje og gjennomføre praksisperiodar i ulike barnehagar. I løpet av desse 100 praksisdagane har eg sett mange ulike dømer på samspel og samspelsrelasjonar, då spesielt på småbarnsavdelingane. I denne oppgåva ynskjer eg difor å få meir kjennskap til, samt fordjupe meg i omgrepa samspel og samspelsrelasjonar mellom born, og mellom born og tilsette i barnehagen. Problemstillinga mi er følgjande: Korleis kan ein som barnehagelærar leggje til rette for gode samspel i leiken til dei yngste borna?en_US
dc.language.isononen_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSamspel og samspelsrelasjonser hjå dei yngste borna: korleis kan ein som barnehagelærar leggje til rette for gode samspel i leiken til dei yngste borna?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderBrita Sande Holmeen_US
dc.source.pagenumber34en_US
dc.description.localcodeBHBAC3980en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal