Recent Submissions

 • Omsorgssituasjoner som vekker bekymring 

  Wermedal, Sandra Heggelund (Bachelor thesis, 2021)
  I dagens samfunn går nesten alle barn mellom 1-5 år i barnehagen. Som ansatt i barnehage har vi daglig kontakt med barn og deres foreldre. Vi arbeider tett sammen med familier og arbeider for å ivareta barns lek, læring, ...
 • Barn-voksen relasjon på rødt nivå 

  Wågan, Viktoria Borgeteien (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstillingen min har endret seg i takt med utviklingen av prosjektet. Den har i all hovedsak blitt påvirket av funnene jeg gjorde i forbindelse med intervjuene. Problemstillingen jeg til slutt endte med var: Hvordan ...
 • Barn og alvorlig sykdom i nære relasjoner 

  Sørløkken, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
  Jeg har formulert problemstillingen min på en måte som skal belyse de ansatte på Vardesenteret sitt arbeid med barn som pårørende. Her skal jeg undersøke hvordan de snakker med barn som pårørende. Dette når det har oppstått ...
 • Barns seksualitet 

  Strand, Fay Natalie Simonsen (Bachelor thesis, 2021)
  Kropp og seksualitet er viktige og et utbredt tema i samfunnet i dag. Barna blir eksponert for dette fra Tv og film og sosiale medier fra de er små. Selv om dette er høyaktuelt i dagens samfunn, snakkes det lite om, og det ...
 • Språkutvikling gjennom litterasitet 

  Torgersen, Michael Stephen Zuniga (Bachelor thesis, 2021)
  Barn som sliter med språket, kan slite i sosiale sammenhenger fordi språkvanskene frarøver dem mulighetene til å utrykke seg verbalt. Barnehagen er en viktig arena for språkutvikling, og dermed er det viktig å sørge for ...
 • Et inkluderende språkmiljø for flerspråklige barn 

  Trampe-Kindt, Vilde (Bachelor thesis, 2021)
  Barns språktilegnelse er noe jeg har vært interessert i over lang tid. Da jeg i 2017 og 2018 jobbet som pedagogisk medarbeider i en barnehage, fikk jeg mange erfaringer med mangfold. Barnehagen var blant annet preget av ...
 • Bildeboka i et flerkulturelt språkmiljø 

  Stendahl, Camilla H (Bachelor thesis, 2021)
  Som barnehagelærer har man en rekke oppgaver som en skal gjennomføre. En av de kanskje viktigste oppgavene er barnehagens arbeid med barns språk. I dag går de fleste barn i Norge i barnehagen og det er flere barn som ikke ...
 • Pedagogen og barns seksualitet 

  Thun, Therese Øverby (Bachelor thesis, 2021)
  Selv om Rammeplanen nevner grensesetting og det å bli kjent med egen kropp, blir ikke barns seksualitet, seksuell lek, seksuell identitet og utforskning nevnt. Selv om det er og alltid har vært veldig omdiskutert i samfunnet ...
 • Skiglede i barnehagen 

  Tjetland, Renate Bergset (Bachelor thesis, 2021)
  Formålet med studien om skiglede i barnehagen er å se på hvilke faktorer som bidrar til barns glede på ski i barnehagen. For å begrense oppgaven har jeg valgt å fokusere på de eldste barna og har tatt for meg 5-åringers ...
 • Ser du meg godt nok nå ? 

  Westvoll, Malin (Bachelor thesis, 2021)
  Denne bacheloroppgaven har fokus på ivaretakelse av barns følelser. Jeg valgte ganske raskt hvilket tema jeg skulle gå for da jeg syns det er relevant og viktig at vi barnehagelærere har en god del kunnskap angående barns ...
 • Gjenbruksmaterialer som kreativ ressurs 

  Vikås, Marina Synnøve Teistklub (Bachelor thesis, 2021)
  I løpet av mine tre år ved Dronning Mauds Minne Høgskole, har jeg hatt praksis i tre ulike barnehager. I to av de tre barnehagene jeg har hatt praksis i, har det vært særlig fokus på bærekraft og gjenbruk. Begge disse ...
 • Profesjonsetikk 

  Volden, Christine (Bachelor thesis, 2021)
  RP 17 beskriver at barnehageeier skal ha det overordnede ansvaret for barnehagens drift, og har det juridiske ansvaret. Den påpeker at det pedagogiske personalet er en forutsetning for barnehagens kvalitet, og at pedagogisk ...
 • To voksne i barns lek 

  Telseth, Arne (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstillingen min i denne oppgaven er, - Hvilke positive sider ser man ved å være to deltagende voksne i barnas lek? I denne oppgaven vil jeg se hvordan to voksne kan være med på å skape lek som varer lengre og er mer ...
 • Barn og dyr 

  Smistad, Ellen Marie (Bachelor thesis, 2021)
  Dyr er noe jeg alltid har vist et sterkt engasjement- og stor interesse for. Jeg har selv vært mye sammen med dyr som barn, og i senere tid observert andre barns samvær med dyr. Forskning viser at kjæledyr gir bedre helse ...
 • Musikk og strømmetjenester i barnehagen 

  Valberg, Tobias Sivertsen (Bachelor thesis, 2021)
  Strømmetjenester er noe jeg forholder meg til hver eneste dag, jeg er storforbruker av slike tjenester på fritiden. Jeg lytter til Spotify hver gang jeg drar til og fra jobb og skole, jeg bruker Youtube for å lytte til og ...
 • Mat og måltidsituasjonen i barnehagen 

  Aaknes, Una (Bachelor thesis, 2021)
  I min bacheloroppgave ønsker jeg å se på matglede hos barn. Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at «måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner» Videre ...
 • Musikkopplevelser for og med barn 

  Årland, Linda (Bachelor thesis, 2021)
  I rammeplanen under fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet», står det skrevet at barnehagen skal «motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle ...
 • Å skape gode leseopplevelser for barn 

  Wågan, Clara (Bachelor thesis, 2021)
  Lesing er noe jeg har hatt en interesse for hele livet, og jeg har brukt mye tid på lesing selv. Fra jeg kan huske har jeg blitt lest for av foreldrene mine, og jeg begynte raskt å ønske å lese på egenhånd. Gjennom tre ...
 • Musikk for og med barn med særskilte behov 

  Kleiven, Pernille (Bachelor thesis, 2021)
  Bakgrunnen for at jeg endte opp med valgt tema, «musikk for og med barn med særskiltebehov», er fordi jeg selv har hatt erfaring med dette i flere praksisperioder, samt på privaten. Praksisfortellingen ovenfor har også ...
 • Livsmestring og Helse 

  Oterhals, Marie (Bachelor thesis, 2021)
  1. januar 2020 trådde et tillegg i barnehageloven omhandlende nulltoleranse for mobbing i barnehagen i kraft og dermed blir barnehagens arbeid med livsmestring høyst aktuelt for barnehagens pedagogiske arbeid. Livsmestring ...

View more