Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolbjør, Marit
dc.contributor.authorLjunggren, Birgitte
dc.contributor.authorKleiven, Hanne Hestvik
dc.date.accessioned2018-04-12T14:30:37Z
dc.date.available2018-04-12T14:30:37Z
dc.date.created2017-08-02T14:38:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSolbjør, M., Ljunggren, B. & Kleiven, H. H. (2017). Brukermedvirkning i avtaleverket for samhandlingsreformen. Tidsskrift for velferdsforskning, 20(1), 60-80.nb_NO
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2493949
dc.description.abstractArtikkelen analyserer brukermedvirkning i utformingen av samhandlingsreformens avtaleverk mellom kommuner og helseforetak, i forhandlinger organisert som oppdragsnettverk. Vårt teoretiske perspektiv er Tritters teori om brukermedvirkning som direkte og indirekte. I denne artikkelen undersøker vi hvordan ulike former for brukermedvirkning gjennomføres innenfor oppdragsnettverk, en underkategori av nettverksstyring. Brukermedvirkning var pålagt forhandlingene gjennom en veileder fra Helse- og omsorgsdepartementet, men ble ulikt praktisert i studiens fire case. Bare to case hadde med brukerrepresentanter i selve forhandlingene. Brukerrepresentantenes rolle i oppdragsnettverket var uklar for partene. De medvirket primært indirekte, blant annet gjennom å påvirke og fremme innholdet i begrepet «pasientens beste». Struktureringen av oppdragsnettverket tok mest hensyn til kommunenes og helseforetakenes interesser og ressurser, og mindre hensyn til brukerrepresentantenes ressurser. I denne typen styringsnettverk ser vi at evnen til å mobilisere ressurser for å løse oppdraget, lese det sosiale spillet og forhandle fram egne interesser og forståelser er spesielt viktig for reell brukermedvirkning i oppdragsnettverk. Artikkelen diskuterer hvorvidt dette kan forstås gjennom begrepene direkte og indirekte brukermedvirkning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectBrukermedvirkningnb_NO
dc.subjectNettverksstyringnb_NO
dc.subjectSamhandlingsreformennb_NO
dc.subjectHelseforetaknb_NO
dc.subjectKommunernb_NO
dc.subjectCasestudienb_NO
dc.titleBrukermedvirkning i avtaleverket for samhandlingsreformen :nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber60-80nb_NO
dc.source.volume20nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskningnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.2464-3076-2017-01-04
dc.identifier.cristin1483872
dc.description.localcodevit-2017nb_NO
cristin.unitcode253,0,0,0
cristin.unitnameDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal