Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolden, Karianne
dc.date.accessioned2021-10-25T09:04:32Z
dc.date.available2021-10-25T09:04:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825233
dc.description.abstractRammeplanen sier «Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling» (2017, s.19). Dette gir tydelige føringer til hva som skal gjøres og hvordan de i barnehagen skal arbeide for å ivareta retningslinjene i rammeplanen. Høigård sier at alle barn har rett på en god språkutvikling. Det å lære seg språk er det viktigste som skjer i barnets liv. Man kommer inn i et fellesskap, og får skapt seg en tilhørighet og identitet med å lære seg språk (Høigård, 2013, s.17). Men hvordan blir de tause barnas språkutvikling støttet i barnehagen? Rammeplanen sier «Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk» (2017, s.19). Med utgangspunkt for denne interessen kom jeg frem til denne problemstillingen for bacheloroppgaven min: «Hvilke forhold anser en spesialpedagog og en pedagogisk leder som vesentlig for å støtte språkutviklingen hos tause barn?»en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSpråkutvikling hos tause barnen_US
dc.title.alternativeHvilke forhold anser en spesialpedagog og en pedagogisk leder som vesentlig for å støtte språkutvikling hos tause barn?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderKarianne Holdenen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal