Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDalseng, Gry Mette
dc.contributor.advisorLehn, Elisabeth Walsøe
dc.contributor.authorBerdahl, Hanne
dc.date.accessioned2021-09-07T12:45:42Z
dc.date.available2021-09-07T12:45:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2774053
dc.description.abstractJeg ønsket å vite mer om samspillene som forekommer i barnehagen. Av erfaringene jeg gjorde meg i praksis lærte jeg at lekegrupper var en måte å innramme dette arbeidet på. Erfaringene mine tilsa også at det var lederens oppgave å tilrettelegge for at personalet kunne utføre denne arbeidsmetoden. Ut fra denne forståelsen utarbeidet jeg følgende problemstilling: «Hvordan kan leder i samarbeid med personalet støtte barns samspillskompetanse ved bruk av lekegrupper?». Problemstillingen er bred og oppgavens omfang er begrenset. Derfor satte jeg ned to forskningsspørsmål både for å avgrense problemstillingen og for å kunne holde kursen gjennom bachelorskrivingen: 1. Hvordan jobber barnehagen praktisk med lekegrupper slik at det skal være en arbeidsmåte som fungerer og fremmer gode samspillsmønstre mellom barn-barn-og barn-voksen? 2. Hvordan kan ledere jobbe for å dyktiggjøre personalet til å se og forstå barna slik at de kan veilede barn i samspillskompetanse. Disse forskningsspørsmålene er ledende gjennom hele studien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleVoksnes blikk på barns leken_US
dc.title.alternativeLekegrupper som metode for gode samspillsmønstre i barnehagenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderHanne Berdahlen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal