Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFjeldavli, Elsa
dc.contributor.advisorSivertsen, Anne Holla
dc.contributor.authorHerje, Ingrid Kristine
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-07T13:35:41Z
dc.date.available2020-10-07T13:35:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681622
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan pedagogisk leder tilrettelegger for barns medvirkning i forhold til barnehagens innerom. I rammeplanen for barnehagen – innhold og oppgaver, heter det at «Barnehagen skal være bevisst på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 27). Noe jeg var sikker på da jeg startet prosessen med bacheloroppgaven, var at jeg ville trekke inn medvirkning. Dette er noe jeg finner interessant og spennende. Jeg kom frem til at barnehagens innerom var et tema jeg ønsket å finne ut mer om. Hovedfokuset i oppgaven er hvordan pedagogisk leder legger til rette for dette, med konkrete eksempler for hvordan det praktiseres. Jeg har valgt problemstillingen: «Hvordan tilrettelegger pedagogisk leder for barns medvirkning i lek i forhold til barnehagens innerom på storbarnsavdeling?». Innledningsvis ønsker jeg å belyse relevant teori som jeg skal bruke videre i drøftingen av funn og resultater. Teorikapitlet omhandler både barnehagens innerom, lek, medvirkning, pedagogisk leders rolle og livsmestring. Deretter vil jeg skrive om metoden, adgang til felten, valg av informanter, og gjennomføring. Til slutt kommer et kapittel hvor jeg presenterer funn og drøfter disse opp mot problemstillingen. Dette kapitlet har jeg valgt å dele i fire.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBarns medvirkning i lek i forhold til barnehagens innerom: pedagogisk leders tilrettelegging på en storbarnsavdeligen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderIngrid Kristine Herjeen_US
dc.source.pagenumber31en_US
dc.description.localcodeBHBAC3980en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal