Show simple item record

dc.contributor.advisorKrogstad, Atle
dc.contributor.advisorvan der Zwart-Langner, Jan
dc.contributor.authorTilrem, Lise Marie
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-29T11:24:37Z
dc.date.available2020-09-29T11:24:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680272
dc.description.abstractRammeplanen (2017, ss. 31-32) påpekte dette med å invitere til ulike former og typer samtaler. I barnehagehverdagen inngår vi i mange ulike typer for samtaler med barn, foreldre og personalet (Gjems, 2011, s. 15). Om dialogen sier Wells (2007b) følgende «Det meste av den kunnskapen vi får om den verden vi lever i, vil vi lære gjennom dialoger med andre» (Wells (2007b) i (Gjems, 2011, s. 15)). I noen av de uformelle observasjonene skildret jeg barn som sitter alene under «tegnestunder». Blir ikke tekstskaping sett på som en læringsarena og meningsgivende hendelse for barn? Det har vært mange mulige veier for meg å vinkle forskingsprosjektet mitt, men for meg blir fasinasjonen til nettopp dialogen avgjørende for mitt valg av problemstilling. Min problemstilling for forskningsprosjekt ble dermed; Hvordan påvirker dialogsamspillet som oppstår mellom voksen og barn, barns skaping av tekster? Jeg tar i bruk både dialog og samtale i min oppgave, men de har samme betydning i min oppgave. En mer mangfoldig forståelse av begrepet en samtale og barns tidlige tekstproduksjon, presenteres i teorikapittelet. Videre tas ordet «voksen» i bruk, og i det legger jeg alle i barnehagens personalgruppe som inngår i aktivt samspill med barn i barnehagen. I oppgaven vil jeg og bruke betegnelsen de eldste barna, og jeg definerer det til de barna som har sitt nest siste og siste år i barnehagen. Grunnen til jeg retter fokuset på de eldste barna, er av en strategisk valg i avgrensingen på oppgavens omfang.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDe voksnes betydning for barns tidlige tekstproduksjon: Hvordan påvirker dialogsamspillet mellom voksen og barn, barns skaping av tekster?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderLise Marie Tilremen_US
dc.source.pagenumber35en_US
dc.description.localcodeBDBAC4900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal