Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRekkedal-Svenson, Stian
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-09-18T08:08:45Z
dc.date.available2020-09-18T08:08:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678399
dc.description.abstractGod psykisk helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring (Skogen, Smith, Aarø, Siqveland & Øverland, 2018, s. 23). Barnehagen er en arena for å forebygge psykisk uhelse fordi 93.5% av alle barn fra to til seks år går i barnehagen (SSB, 2019. Engvik og kollegaer fant i en studie fra 2014 at forholdet mellom barnehageansatte og barn har stor betydning for barns psykiske helse (Engvik et al, 2014, s. 24). Det tyder på at relasjonen mellom barn og barnehageansatte er særlig. Rammeplanen peker også på at det skal jobbes med livsmestring og psykisk helsefremming i barnehagen (Udir, 2017, s. 11). Denne oppgaven vil undersøke psykisk helsefremming gjennom relasjonsarbeid i barnehagen. Forebygging og helsefremming er et omfattende tema. Forebygging strekker seg fra universelle tiltak, til selekterte og indiserte tiltak. Denne oppgaven avgrenses til å se på forebygging og psykisk helsefremming ved relasjonsarbeid. I barnehagen arbeider det ulike yrkesgrupper. I oppgavens teoridel vil ordet barnehageansatte referere til hele ansattgruppen med ulike fagbakgrunnen. I intervjuet ses det mer spesifikt på hvordan to barnehagelærere arbeider med psykisk helsefremming gjennom relasjonsarbeid i barnehagen fordi dette er en bachelor i barnehagelærerutdannelsen. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan kan relasjonsarbeid i barnehagen brukes for å fremme barns psykiske helse? Det vil først redegjøres for betydningen av god psykisk helse, forebygging og relasjonsarbeid ved å presentere aktuell teori. Det vil så gjennomføres et kvalitativt forskningsintervju med to barnehagelærere for å undersøke hvordan de jobber forebyggende og psykisk helsefremmende gjennom relasjonsarbeid. Oppgaven vil avslutningsvis drøfte funn og se på mulige utviklingsområder.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.title"Vi må starte i barnehagen": Å fremme psykisk helse gjennom relasjonsarbeiden_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber39en_US
dc.description.localcodeBHBAC3980en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal