Show simple item record

dc.contributor.authorKanstad, Marit
dc.date.accessioned2018-10-15T10:07:09Z
dc.date.available2018-10-15T10:07:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKanstad, M. (2015). Studenters holdninger til kulturelt mangfold og deres utvikling av kritisk refleksjon. Tidsskriftet FoU I Praksis, 9(2), 169-186.nb_NO
dc.identifier.issn1504-6893
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567980
dc.description.abstractArtikkelen tar utgangspunkt i to av kravene som den nasjonale rammeplanen for barnehagelærerutdanning stiller til studenters læringsprosesser. Det ene kravet legger føringer for hvordan de skal forholde seg til arbeid med kulturelt mangfold. Det andre kravet er at de skal utvikle evne til kritisk refleksjon. Sen- trale styringsdokumenter for barnehagelærerutdanning analyseres med tanke på de to kravene, og en gruppe studenter spørres om sine holdninger til kultu- relt mangfold. Analysemetoder er knyttet til diskursanalyse, og teorivalg er knyttet til poststrukturelle perspektiv. Analysene viser at studentenes svar kan være påvirket av styringsdokumenter, men også kan være avhengig av hvordan spørsmål formuleres. Utfordringer knyttet til studiets krav om utvik- ling av evne til kritisk refleksjon over kulturelt mangfold drøftes. Det vises i denne studien at lærere, ved å stille ulike spørsmål, kan gi studenter mulighe- ter til å reflektere over vedtatte sannheter de møter i utdanningen, og slik sett ivareta rammeplanens krav om å utvikle evner til kritisk refleksjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBergen: Fagbokforlagetnb_NO
dc.subjectStyringsdokumenternb_NO
dc.subjectkulturelt mangfoldnb_NO
dc.subjectdiskursanalysenb_NO
dc.subjectdekonstruksjonnb_NO
dc.subjectbarnehagelærerutdanningnb_NO
dc.subjectkritisk refleksjonnb_NO
dc.titleStudenters holdninger til kulturelt mangfold og deres utvikling av kritisk refleksjonnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber169-186.nb_NO
dc.source.volume9nb_NO
dc.source.journalTidsskriftet FoU i praksisnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.cristin1317145


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Artikler (Articles) [167]
    For alle publikasjoner i tidsskrifter (For every journal publication.)

Show simple item record