• Et inkluderende miljø i en flerkulturell barnehage 

      Abubakar, Najma (Bachelor thesis, 2023)
      Flerspråklighet er en realitet i dagens globaliserte verden, og barnehager forventes å møte behovene til barn med ulike bakgrunner. Dette inkluderer å tilby et inkluderende miljø som sikrer vellykket integrering av ...