• Etikk i et verdimessig ingenmannsland? 

   Sagberg, Sturla (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen kan forstås som et filosofisk essay med sikte på å kartlegge noen grunnleggende forutsetninger for å knytte verdibegrepet til etisk resonnement. Dette kan så brukes som kart eller speil for arbeid med ...
  • La oss være venner- i all evighet? : om tilgivelse og vennskap mellom barn 

   Mørreaunet, Sissel (Chapter, 2017)
   Denne artikkelen handler om betydningen av verdien tilgivelse og om vennskap mellom barn. Artikkelen vil støtte seg på ulike studier om barn og tilgivelse med det felles trekk at barn forbinder tilgivelse med det å bli ...
  • Mot til å stå i det ufullkomne 

   Sando, Svein (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Dette kapitlet handler [...] om barnehagelærerens mot, særlig sett fra et etisk perspektiv. Det handler om hva en barnehagelærer og student bør være modig med hensyn til, hva som kan hindre et slikt mot, og hvordan vi kan ...
  • «Spøkelser og engler» : mot til å snakke med barn om døden 

   Fætten, Sølvi Ann (Chapter, 2017)
   Som utgangspunkt for å se på spørsmålet om hvor vi er etter døden, vil jeg bruke billedboka Roy (Dahle, 2008) om en gutt som mister sin elskede hund, Roy. Boka beskriver hvordan sorgen oppleves for gutten, noe som i seg ...