• Neoliberalisering av normaliteten og det kompetente barnet 

      Franck, Karianne (Chapter, 2017)
      Dette kapitlet presenterer et alternativt syn i debatten om tidlig innsats, med mål om å skape refleksjon omkring hva som anses som normalt, og utfordre forventninger og vurderinger av enkeltbarn innen en neoliberal diskurs. ...