• Makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barnehagen 

      Sando, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Hvordan kan man synliggjøre og forstå makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barneha¬gen? Spørsmålet søkes besvart i denne artikkelen ved å belyse to caser fra barnehager som bruker IKT, med maktaspekter ...