• Observasjones betydning i den profesjonelle praksis 

      Frønes, Mona (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Denne artikkelen presenterer tre barnehagelæreres forståelse rundt observasjon, og hvordan de bruker observasjon i egen profesjonelle praksis. Fremstillingen er i hovedsak basert på ulike teoretiske tanker fra Michel ...