• Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:9. 

   Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte; Mordal, Siri; Nissen, Kjersti; Fagerholt, Randi Ann; Lorentzen, Ranveig Sofie; Stene, Morten; Gotvassli, Kjell Åge (Research report, 2019)
   Rapporten er en evaluering av kvalitetssystemet Kvalitet i barnehagen (KiB), gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten besvarer problemstillinger om hvordan barnehagene og de ulike forvaltningsnivåene i ...
  • Følgeevaluering av kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 4. TFoU-rapport 2019:5. 

   Haugset, Anne Sigrid; Fagerholt, Randi Ann; Sivertsen, Håkon; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Ljunggren, Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Løe, Ida Camilla; Mordal, Siri (Research report, 2019)
   Dette er den fjerde rapporten fra følgeevalueringen av strategien Kompetanse for fremtidens barnehage, med Utdanningsdirektoratet som oppdragsgiver. Rapporten tar for seg to tema: Innholdet i utdanningen Lederutdanning for ...
  • Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 5. TFoU-rapport 2020:11 

   Sivertsen, Håkon; Ljunggren, Birgitte; Janninger, Linda; Lorentzen, Ranveig Sofie (Research report, 2020)
   Rapporten kartlegger og belyser hvordan barnehageeiere og universitet- og høgskolesektoren forstår og utøver barnehagebasert kompetanseutvikling i et partnerskap. Casefylkene har ulike utgangspunkt med tanke på geografi, ...
  • Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Oppsummeringsrapport 

   Sivertsen, Håkon; Ljunggren, Elin Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Janninger, Linda (Research report, 2021)
   Strategien Kompetanse for fremtidens barnehage er et sentralt virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og har et mål om å sikre barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. ...