• Bruk av video i barnehagelærerutdanning. En analyse av seerdataene 

      Thiel, Oliver; Hanssen, Signe Marie (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      En del pedagoger mener at studentaktiv undervisning fremmer studentenes læring bedre enn tradisjonell formidlingspedagogikk. For fire år siden startet vi derfor en prosess med å ta i bruk omvendt undervisning som en metode ...