• Mamma Danser - teater for de minste som kunstnerisk forskning 

      Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2012)
      Artikkelforfatteren tar opp ulike innfallsvinkler til kunstnerisk forskning med utgangspunkt i sitt eget kunstneriske forskningsprosjekt. Prosjektet handler om å utvikle teater for de aller minste, der barna gis rom for ...