• Brukermedvirkning i avtaleverket for samhandlingsreformen : 

      Solbjør, Marit; Ljunggren, Birgitte; Kleiven, Hanne Hestvik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Artikkelen analyserer brukermedvirkning i utformingen av samhandlingsreformens avtaleverk mellom kommuner og helseforetak, i forhandlinger organisert som oppdragsnettverk. Vårt teoretiske perspektiv er Tritters teori om ...