• Ansattes bidrag til femåringers språklæring i barnehagen 

   Semundseth, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Barns språklæring står sentralt i dagens norske barnehage. I denne hermeneutiske studien setter jeg søkelyset på hvordan fire ansatte oppfatter at de bidrar til femåringers språklæring i barnehagen innenfor rammene av ...
  • Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring 

   Moen, Kari Hoås (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen retter søkelys på i hvilken grad styrere i kommunale og private barnehager opplever uenighet med skolen i spørsmål om barns læring i barnehagen og eventuelt hva slik uenighet kan handle om. Videre ser den på i ...