Now showing items 58-59 of 59

  • Å gjøre strategi: En case-studie av en barnehageleders arbeid med strategi i praksis 

   Iversen, Wencke Helgesdotter (Master thesis, 2018)
   Prosjektets problemstilling er; Hvordan gjør en barnehageleder strategi? Lederrollen i barnehagen har vært i endring de siste tiårene og det er et økt behov for utadrettet ledelse og strategisk ledelse. Barnehagelederen ...
  • Å møte barnas dans 

   Flø, Karen Hammervik (Master thesis, 2021)
   Barns medvirkning er en rettighet forankret i både FNs barnekonvensjon, Norges barnehagelov og Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, men undersøkelser viser at det både er et område det er praktisk vanskelig å ...