Select a community to browse its collections.

 • Innspilt musikk i barnehagen 

  Ramstad, Henrikke (Bachelor thesis, 2021)
  Det vitenskapelige navnet for innspilt musikk er «fonogrammer». I min bacheloroppgave har jeg imidlertid valgt å anvende det ikke-vitenskapelige begrepet innspilt musikk. Siden begrepet brukes aktivt i problemstillingen ...
 • Hvordan kan et nærmiljø være en ressurs til å støtte minorittsspråklige barn sin literacy? 

  Rudolph, Sebastian (Bachelor thesis, 2021)
  Nærmiljøet til ethvert barn er sosialiseringsarenaen der barnet vokser opp og etter hvert skal utvikle tilhørighet til. Videre er nærmiljøet stedet der barnet vil gjøre sine første erfaringer som deltaker i lokal- og ...
 • Barns sosiale samspill gjennom musikk 

  Rottem, Synnøve Flo (Bachelor thesis, 2021)
  I alle praksisperiodene mine har jeg brukt musikk aktivt både for og med barna. Det har vært et område jeg føler vi alle kan møtes på samme nivå, og snakker det samme språket uavhengig av ulike forutsetninger som språk, ...
 • De voksne i rolleleken ute 

  Selnes, Lena Mari (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstillingen jeg skal se nærmere på er: «Hvordan kan jeg som barnehagelærer bidra til å støtte barns læringsprosesser gjennom deltakelse i rollelek ute?» Rammeplanen for barnehagen viser til begrepet helhetlige ...
 • Musikkglede i barnehagen 

  Olderø, Jenny (Bachelor thesis, 2021)
  Inspirasjonen til å skrive en bachelor om musikkglede i barnehagen kom til meg under første nedstenging av samfunnet i forbindelse med koronaviruset. Jeg jobbet i flere barnehager ved siden av studiet, og i nevnte periode ...

View more