Select a community to browse its collections.

 • Psychometric Properties of the Pictorial Scale of Perceived Movement Skill Competence for Young Norwegian Children 

  Lorås, Håvard Wuttudal; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Storli, Lise; Kleppe, Rasmus; Barnett, Lisa; Sando, Ole Johan (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  The objective of this study was to examine the psychometric properties of the Pictorial Scale of Perceived Movement Skill Competence (PMSC) for young Norwegian children, a scale that is aligned with skills assessed in the ...
 • Meningsskaping blant flerspråklige barn 

  Hoff, Anne Xiu H. (Master thesis, 2023)
  I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver heter det at «Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer» (Kunnskapdepartementet, 2017a, s. 27). Barn i en flerspråklig gruppe har et mangfold av ...
 • Barnehagelederes rolleforståelse i implementeringen av en statlig initiert prosess 

  Janninger, Linda; Salvesen, Paal Eckhoff; Åmot, Ingvild (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Artikkelen setter søkelys på betydningen av ledelsesprosesser som skjer i forbindelse med implementering av statlige kompetansehevingsprosesser i norske barnehager. Inkludering av alle barn og tidlig innsats vektlegges som ...
 • Hans Strøm og botanikken frå Sunnmøre, Hardanger og Eiker på 1700-talet 

  Pareliussen, Ingar (Gunneria;, Book; Peer reviewed, 2023)
  Hans Strøm var ein av dei viktigaste biologane på 1700-talet i Noreg. Han var fødd på Sunnmøre i 1726, fekk presteutdanning i København i 1743 og kom tilbake til Sunnmøre og arbeidde som kapellan i Borgund medan han la ...
 • Økologiske perspektiver i scenekunst for barn 

  Hovik, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Dette vitenskapelige essayet diskuterer økologiske perspektiver i scenekunst for barn, og forholdet mellom kunst, mennesker, dyr og våre fysiske omgivelser i lys av ideer om posthumanisme, sympoiesis og kunstnerisk forskning. ...

View more