Select a community to browse its collections.

 • «Min barnehage er laget for at alle skal skjønne 100% norsk» 

  Grav, Ada Katrina (Bachelor thesis, 2024)
  Da jeg begynte på fordypningen «barnehager i internasjonale perspektiver» ble jeg introdusert for flere temaer vi ikke har hatt så mye om tidligere i utdanningen. Blant disse, om barn og foreldre på flukt, og historier om ...
 • Interkulturelle vennskap 

  Kongsvik, Thea Slettemoen (Bachelor thesis, 2024)
  Når man spør foreldre og barn om hva barnet opplever i barnehagen er de mest gjengående svarene at barna leker og er med vennene sine (Østrem et al., 2009, s. 69). Det er også en enighet om at vennskap skaper trygghet og ...
 • Bruk av eventyr fra ulike land og kulturer i barnehagen 

  Aly, Mahmoud (Bachelor thesis, 2024)
  Denne problemstillingen tar sikte på å utforske «Hvordan påvirker bruk av eventyr fra ulike land og kulturer i barnehagen barns kulturelle bevissthet og interkulturelle kompetanse i et flerkulturelt samfunn?». Thagaard ...
 • Mikro-atferd og diskriminering. 

  Kimathi, Logan Olsen (Bachelor thesis, 2024)
  Det er helt vanlig at problemstillingen endrer seg over tid, spesielt når en utforsker et komplekst emne som kulturelt mangfold i barnehagen. Sando (2022, s. 71) understreker viktigheten av å være fleksibel og tilpasse seg ...
 • Flerkulturelt foreldresamarbeid 

  Albertsen, Natalie (Bachelor thesis, 2024)
  I løpet av disse tre årene, har jeg vært i praksis i ulike barnehager. I løpet av disse praksisperiodene, har jeg flere ganger observert at barnehageansatte synes det er utfordrende å ta kontakt med flerkulturelle foreldre. ...

View more