Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNygård, Mette
dc.contributor.authorKorsvold, Tora
dc.date.accessioned2013-10-03T12:56:21Z
dc.date.available2013-10-03T12:56:21Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationNygård, M. & Korsvold, T. (2009). Om minoritetsspråklige barn i barnehagen. Tidsskriftet FoU i praksis, 3(2), 25–43.nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/99241
dc.description.abstractI denne artikkelen setter vi fokus på minoritetsspråklige barns språkopplæring og språkstimulering i barnehagen. Et overordnet tema er hvordan det i barnehagen skapes rom for inkludering i praksis, som det å beherske et felles språk. Artikkelen peker på ulike måter å nærme seg et språklig mangfold i ei barnegruppe, for eksempel ut fra en ressursorientert eller en problemorientert tilnærming til pedagogisk praksis. Offentlige dokumenter med et økende fokus på læring og kompetanseutvikling fra barnehagealder av, legger sentrale føringer for barnehagens praksis, selv om det er barna og barnehagens ansatte som utformer den daglige virksomheten. Artikkelen er basert på kvalitative intervju med elleve førskolelærere. Den konkluderer med at å sette inn flere ressurser på tospråklig personale kan være én måte å ivareta barns behov og ressurser på. Slik kan barn med minoritetsspråklig bakgrunn og deres språkferdigheter i større grad bli synlig og anerkjent i barnehagen.nb_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectBarnehagernb_NO
dc.subjectTospråklighetnb_NO
dc.subjectInkluderingnb_NO
dc.titleBarnehagen - en inkluderende fellesarena? Om minoritetsspråklige barn i barnehagenno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber25-43no_NO
dc.source.volume3no_NO
dc.source.journalTidsskriftet FoU i praksisno_NO
dc.source.issue2no_NO
dc.identifier.cristin500612


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Artikler (Articles) [173]
    For alle publikasjoner i tidsskrifter (For every journal publication.)

Vis enkel innførsel