Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStanovic, Lana
dc.coverage.spatialNorway, Trondheim.en_US
dc.date.accessioned2023-10-16T10:55:38Z
dc.date.available2023-10-16T10:55:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096701
dc.description.abstractIfølge Utdanningsdirektoratet er barns trivsel og utvikling målet for alt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren. Barnehagelov og rammeplan gir rammene for hva som er kvalitet i barnehagen, og kvalitetsarbeidet handler om å oppfylle rammeplanens intensjoner (Utdanningsdirektoratet, 2022). Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet (Kunnskapsdepartementet, 2017). Men barnehagelærerens rolle er sammensatt og krever ulike ferdigheter, kompetanser og ikke minst personlige og faglige egenskaper for å kunne utøve profesjon i samsvar med gitt samfunnsmandatet. Både som student og som barnehagemamma har jeg opplevd og erfart store variasjoner i kvalitetstilbud på tvers av avdelinger innen samme barnehage. Barnehagelæreren er gitt ansvar til å tolke og omsette disse føringene i praksis på bakgrunn av faglig kunnskap og et godt faglig skjønn. Slik sett, hvordan en tar i bruk sin faglige kunnskap, profesjonelle dømmekraft og faglig skjønn er avgjørende for kvalitetstilbud i barnehagen. Metode frihet og autonomi er som sagt viktig, men jeg lurte litt på hvordan barnehagen jobbet for å skape profesjonsfelleskap innad barnehagen med den hensikt til å unngå at personlige verdier og holdninger ble lagt mer vekt til enn pedagogisk bevissthet rundt egen profesjon og yrkesrolle. Derfor hadde jeg formulert følgende problemstilling: Hvordan opplever pedagogiske ledere egen rolle i kvalitetssikring i en enkel barnehage?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleKvalitet i barnehagenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder©2023 Stanovic, L.en_US
dc.source.pagenumber29.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal