Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBagøien, Maria Filippa Strandberg
dc.coverage.spatialNorway, Trondheim.en_US
dc.date.accessioned2023-10-16T09:37:15Z
dc.date.available2023-10-16T09:37:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096678
dc.description.abstractVi lever i et mangfoldig samfunn som er preget av ulikheter innen kultur, etnisitet, religion og språk. Mangfoldet kan føre til utfordringer og konflikter i samfunnet, men det kan også være en kilde til utvikling og berikelse. I følge Bergsland og Jæger (2022, s. 21) er nøkkelen å finne det interessevekkende i spennet mellom det kjente og det ukjente. Det ukjente, som jeg ville forske nærmere på, er flerspråklige barn i lek. Jeg landet dermed på temaet inkludering av flerspråklige barn i lek. Etter mine praktiske studier har jeg blitt bevisst på at det kan være utfordrende for flerspråklige barn å bli inkludert og delta i lek når språket ikke rekker til. Det vil si når barnet har norsk som andrespråk, noe som kan føre til at det er vanskeligere å forstå eller å gjøre seg forstått. Med utgangspunkt i det nevnte ovenfor, senteres bacheloroppgaven rundt begrepene inkludering, lekemiljø, flerspråklige barn, samhandling og pedagogisk tilrettelegging. Problemstillingen lyder dermed følgende: Hvordan kan lekemiljøet bidra til å fremme inkludering av flerspråklige barn i lek?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleInkludering av flerspråklige barn i leken_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder©2023 Bagøien, M.F.S.en_US
dc.source.pagenumber44.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal