Show simple item record

dc.contributor.advisorJanninger, Linda
dc.contributor.advisorChahboun, Sobh
dc.contributor.authorSørheim, Ingrid Haslestad
dc.date.accessioned2023-10-13T10:56:33Z
dc.date.available2023-10-13T10:56:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096382
dc.description.abstractUnder barnehagens verdigrunnlag «livsmestring og helse», står det at barnehagen skal fremme barnas fysiske og psykiske helse (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). I rammeplanen står det også at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 20). Denne bacheloroppgaven har fokus på lek knyttet til barns psykiske helse. Jeg valgte tema på bakgrunn av lekens store verdi og relevans i barnehagen, leken er selve momentet i livet barn lever, og påvirker alle aspekter ved barns utvikling (Öhman, 2020, s. 32). Psykisk helse har kommet inn i barnehagen som et mer nytt tema. Psykisk helse har blitt satt på dagsorden i barnehagen, hvor barnehagen blir sett på som en viktig arena for å fremme psykisk helse i barnebefolkningen (Drugli & Lekhal, 2018, s. 34). Jeg ønsker å belyse sammenhengen mellom disse, da jeg synes det er relevant at personalet har kunnskap og vet hvordan de skal arbeide med, og forholde seg til lek og psykisk helse i barnehagen. Jeg avgrenset oppgaven til rollelek og barns trivsel og velvære, hvor jeg ser på hvordan ansattes integrering påvirker leken og deretter barnas trivsel og velvære. Bakgrunnen for avgrensingen er at jeg konkret kan forske på dette knyttet til barns psykiske helse, og at en såpass tydelig avgrensing, ved spesifikt valg av lek og elementer innenfor psykisk helse, gjør det lettere å få en tydelig avgrenset oppgave i henhold til problemstillingen. Jeg har kommet frem til følgende problemstilling som vil besvares gjennom oppgaven: Hvilken betydning ser barnehageansattes integrering i barns lek ut å ha for barns trivsel og velvære? Forskningen er basert på data innsamlet gjennom bruk av observasjon som metode.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleLek som pusteromen_US
dc.title.alternativeHvilken betydning ser barnehageansattes integrering i barns lek ut å ha for barns trivsel og velvære?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderIngrid Haslestad Sørheimen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal