Show simple item record

dc.contributor.authorMostuen, Cecilie
dc.date.accessioned2022-11-23T12:36:26Z
dc.date.available2022-11-23T12:36:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3033649
dc.description.abstractI store deler av verden finnes det mange barn som vokser opp med to eller flere språk. Tall fra Statistisk sentralbyrå ser en økning i antall flerspråklige barn i barnehager. I 2020 var det 52 004 flerspråklige barn i barnehagene i Norge (Statisk sentralbyrå, 2020). Dette tydeliggjør hvor aktuelt temaet flerkulturell pedagogikk er i barnehagen. Den store andelen flerspråklige barn krever god kompetanse hos personalet når det gjelder språklig støtte. Pedagognormen tilsier at det skal være minimum én pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minimum én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det er kun 71% av barnehagene som oppfyller disse kravene i desember 2021 (Utdanningsdirektoratet, 2022). Med utgangspunkt i disse tallene, og egne erfaringer, kan det tyde på at det er store forskjeller på kompetansenivåene i landets barnehager når det gjelder flerkulturell pedagogikk. Dette er oppsiktsvekkende da slik kompetanse er viktig for å sikre et likeverdig utviklings- og læringstilbud til alle barn (Gjervan, Andersen & Bleka, 2012, s. 78). Et likeverdig tilbud til alle barn presiseres også i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) hvor det blant annet fastslås at alle barn skal få videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 48). Jeg er nysgjerrig på hvordan pedagogisk leder tilrettelegger for nettopp dette hos barn som er flerspråklige. Med min interesse for både flerkulturelt mangfold og språk, har jeg valgt å forske på hvordan pedagogisk leder tilrettelegger for begrepsutvikling hos flerspråklige barn. Videre har jeg valgt å snevre meg inn på de yngste barna i alderen 1-3 år, da jeg har ytterligere interesse for småbarnspedagogikk. I tillegg er tilrettelegging av begrepsutvikling viktig å starte med allerede i småbarnsalder. Dette er i den hensikt at begrepsforståelse er avgjørende for videre språklæring, sosial læring, kognitiv læring og dermed livslang læring (Gjems, 2018, s. 420-421). Formålet med denne bacheloroppgaven er å få innblikk i hvordan pedagogisk leder kan arbeide med å tilrettelegge på best mulig måte for utvikling av begrepsforståelse hos de yngste flerspråklige barna. Min problemstilling er dermed som følger: «Hvordan kan pedagogisk leder tilrettelegge for begrepsutvikling hos flerspråklige barn i alderen 1-3 år?».en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBegrepsutvikling hos de yngste flerspråklige barnaen_US
dc.title.alternativeHvordan kan pedagogisk leder tilrettelegge for begrepsutvikling hos flerspråklige barn i alderen 1-3 år?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCecilie Mostuenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal