Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkrogstad, Matilde Aundal
dc.date.accessioned2022-10-10T11:54:38Z
dc.date.available2022-10-10T11:54:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3025097
dc.description.abstractI de siste årene har det blitt rettet større oppmerksomhet mot det fysiske miljøets betydning for barn i nordisk barnehageforskning (Moser & Martinsen, 2010). Å rette oppmerksomheten mot aktivitet i utemiljøet er noe Hagen og Sæther (2014) mener alle barnehager bør gjøre, uavhengig av om barnehagen har en natur- og friluftslivprofil eller ikke. Videre påpeker de at det er avgjørende for den innholdsmessige kvaliteten at utetiden vies den samme faglige forankringen som det pedagogiske arbeidet som planlegges og gjennomføres inne i barnehagen (Sæther & Hagen, 2014, s.22). Uterommet har en stor betydning som pedagogisk arena i barnehagen. Mye av den tiden barna tilbringer i barnehagen, benyttes ute. Hvilke muligheter som finnes for lek og hva det fysiske utemiljøet har å by på, har mye å si for hvordan barna tar i bruk uteområdet i sin lek. På bakgrunn av dette og min interesse for barns lek ute, kom jeg fram til problemstillingen: Hvordan tar barna i bruk det fysiske utemiljøet i sin lek?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBarnehagens fysiske utemiljø og mulighetene for leken_US
dc.title.alternativeHvordan tar barna i bruk det fysiske utemiljøet i sin lek?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderMatilde Aundal Skrogstaden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal