Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAarnæs, Julie
dc.date.accessioned2022-10-10T11:47:51Z
dc.date.available2022-10-10T11:47:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3025092
dc.description.abstractDa jeg skulle utforme hva jeg ønsket å skrive om i denne bacheloroppgaven var jeg innom mange ulike temaer. Men gjenbruksbegrepet og voksenrollen var gjennomgående i alle problemstillinger. Grunnen til at jeg ville ha om gjenbruk er fordi det er både et sentralt tema i fordypningen jeg tar, men også fordi det er svært viktig i dagens samfunn. Begrepet har vokst de siste årene og folk tenker gjenbruk mer enn noen gang før. Begrepet omhandler det å ta vare på ting rundt oss ved å bruke det på nyttrammeplanen fastslår dermed at barna skal lære å ta vare på naturen og deres omgivelser. De ansatte har dermed en viktig oppgave i å fremme gode verdier og holdninger rundt dette. (Kunnskapsdepartementet, 2017). Siden voksenrollen også har en sentral rolle i problemstillingen min så vil jeg her også trekke frem viktigheten i form av rammeplanens utsagn om deres rolle i leken med barna. Personalet har en svært viktig rolle når det kommer til leken for barna. De skal aktivt bidra til at alle kommer inn i leken og berike og støtte den på barnas premisser ved å være lydhør og observere. (Kunnskapsdepartementet, 2017). Før jeg satte i gang med datainnsamlingen hadde jeg utformet en problemstilling som omhandlet hvordan personalet legger opp til den fantasifulle leken med gjenbruksmaterialer. Jeg ville da se på personalets rolle når det kom til planlegging. Men etter endt datainnsamling så innså jeg at jeg hadde fått mye mer informasjon om hvordan de ansatte støtter barna ved å tilrettelegge rommet og opptre i leken deres. Og det er slik jeg utformet min problemstilling. Jeg har valgt problemstillingen: «Hvordan støtter de ansatte barnas fantasifulle utforskning og lek med gjenbruksmaterialet»en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleVoksnes støtte i barns utforsking og leken_US
dc.title.alternativeHvordan støtter de ansatte barnas fantasifulle utforsking og lek med gjenbruksmaterialeen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderJulie Aarnæsen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal