Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvalvåg, Mats Stølan
dc.date.accessioned2022-09-30T09:29:44Z
dc.date.available2022-09-30T09:29:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3022806
dc.description.abstractJeg ønsket i mitt bachelorarbeid å utforme en problemstilling for å finne ut av hva livsmestring betydde for de ansatte i barnehagen og hvordan de arbeidet med det. Jeg har selv på tiden jeg begynte på studiet til nå dannet meg et eget syn om begrepet gjennom erfaringer, teori og faglige refleksjoner. Jeg ville derfor finne ut hva andre ansatte i barnehagen la i begrepet. Jeg tenkte tidlig at siden dette er et begrep som kan tolkes på ulike måter, så ønsket jeg å intervjue ulike stillinger om livsmestringsbegrepet. Tanken bak dette var å se om de ulike rollene i barnehagen tolket livsmestring annerledes enn hverandre. Et faktum er også at mange styrere, pedagogiske ledere og barnehageansatte har opplevd Rammeplanen både før og etter 2017. Dette var noe jeg ønsket å se nærmere på om hadde en faktor inn i hvordan begrepet ble tolket. Etter mye revurdering av problemstillingen sammen med mine veiledere, fant jeg endelig en formulering på en problemstilling jeg følte representerte hva jeg var ute etter: «Hvordan forteller ulike barnehageansatte at de forstår og arbeider med begrepet livsmestring?»en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titlePerspektiver på livsmestringen_US
dc.title.alternativeHvordan forteller ulike barnehageansatte at de forstår og arbeider med begrepet livsmestring?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderMats Stølan Kvalvågen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal