Show simple item record

dc.contributor.authorAlvarstein, Ingvild
dc.date.accessioned2022-09-28T12:42:28Z
dc.date.available2022-09-28T12:42:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3022287
dc.description.abstractløpet av de siste tre årene på DMMH har vi vært gjennom utallige interessante og viktige temaer. Å skulle velge ut bare ett for å skrive om i denne oppgaven virket først som en umulig avgjørelse, men det er flere grunner til at valget til slutt falt på «Det inkluderende fellesskapet». Dette er et begrep som dukker opp flere steder i faglitteraturen, så vel som i rammeplanen (Udir, 2017, s. 8). Her presiseres blant annet viktigheten av at alle barn skal få ytre seg, bli hørt og delta i barnehagens fellesskap. Dette mener jeg er noe av det viktigste arbeidet vi gjør i barnehagen, å åpne opp for barnas innspill og sammen skape gode fellesskap hvor alle barn får muligheten til å oppleve glede og mestring. Å trekke en problemstilling ut fra dette temaet var nesten enda vanskeligere enn den første avgjørelsen. Temaet er vidt og kan følges i mange forskjellige retninger, og jeg brukte derfor lang tid på å bestemme meg. Jeg ønsket å skrive om noe aktuelt, noe jeg ser på som viktig og som vil føre til relevant kompetanse når jeg om noen få måneder trer inn i rollen som profesjonsutøver. Derfor bestemte jeg meg for å dreie problemstillingen min mot språklig mangfold. Det er et tema som blir stadig mer aktuelt i norske barnehager. Andelen flerspråklige barn øker, og tallene fra 2021 viser at nesten hvert femte barnehagebarn er minoritetsspråklig (Udir, 2021). Som pedagog i barnehagen er det spesielt viktig å være bevisst hvordan man møter mennesker med ulike kulturelle bakgrunner (Larsen & Slåtten, 2019, s. 115). Sannsynligheten for at man vil møte på barn med ulike kulturelle og språklige bakgrunner i løpet av et yrkesliv er stor, og man har et ansvar som profesjonsutøver overfor disse barna. I barnehagen står verdiene respekt, toleranse og fellesskap sterkt, og bør være tydelige holdninger i møte med mangfoldige barnegrupper. Underveis har problemstillingen vært gjennom flere revideringer, det kan man tydelig se i intervjuguiden (vedlegg 1). Setningen har blitt endret for å passe på at den rommer temaet mitt på en tilfredsstillende måte, for å koble den bedre opp mot funnene mine og til slutt for at ordlyden skulle bli helt slik jeg ønsket. Jeg har gjort meg mange refleksjoner rundt denne ene setningen, både alene, og sammen med medstudenter og veiledere. Til slutt ble den endelige problemstillingen lydende: Hvordan jobber pedagogiske ledere for å skape gode fellesskap i språklig mangfoldige barnegrupper?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleDet inkluderende barnefellesskapeten_US
dc.title.alternativeHvordan jobber pedagogiske ledere for å skape gode fellesskap i språklig mangfoldige barnegrupper?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderIngvild Alvarsteinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal