Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchjetne, Kine
dc.date.accessioned2021-11-16T14:09:51Z
dc.date.available2021-11-16T14:09:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2829907
dc.description.abstractVi ser stadig en økning i ett-åringer som begynner i barnehagen. Fra 2019 til 2020 økte antall ett-åringer i norske barnehager med 1,8 prosentpoeng (Statistisk Sentralbyrå, 2021). De minste barna i barnehagen har ulike behov i forhold til de eldste barna, og er svært avhengig av gode barn-voksen-relasjoner for å utvikle sine sosiale ferdigheter (Drugli, 2017, s. 61). Ut ifra dette kan vi tenke at det finnes flere gode begrunnelser for å samle ett-åringen i en aldershomogen gruppe, men hva med de andre aldersgruppene? Vil organisering av barnegruppa ha noen betydning for utvikling av sosial kompetanse? Da jeg undersøkte hvor få barnehager som faktisk velger en aldershomogen organisering, undret jeg over hvorfor. Gjennom sosialt samspill i barnehagen vil sosial kompetanse være en forutsetning for å kunne fungere godt sammen med andre (Utdanningsdirektoratet, 2017), og jeg ble derfor nysgjerrig på hvordan dette erfares i aldershomogene grupper. Dermed resulterte dette i at mitt bachelorprosjekt undersøker problemstillingen: «Hvilke erfaringer har barnehagelærere med utvikling av sosial kompetanse i en aldershomogen gruppe?»en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSosial kompetanse og aldershomogen organiseringen_US
dc.title.alternativeHvilke erfaringer har barnehagelærere med utvikling av sosial kompetanse i en aldershomogen gruppe?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderKine Shjetneen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal