Show simple item record

dc.contributor.advisorWesterhus, Mari
dc.contributor.advisorKaspersen, Aimée Viktoria
dc.contributor.authorSelnes, Lena Mari
dc.date.accessioned2021-09-24T12:43:37Z
dc.date.available2021-09-24T12:43:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781444
dc.description.abstractProblemstillingen jeg skal se nærmere på er: «Hvordan kan jeg som barnehagelærer bidra til å støtte barns læringsprosesser gjennom deltakelse i rollelek ute?» Rammeplanen for barnehagen viser til begrepet helhetlige læringsprosesser, som peker på viktigheten av barns mulighet til å sanse og oppdage med hele kroppen i et stimulerende miljø. Disse læringsprosessene har som mål å fremme barns trivsel og allsidig utvikling ved å anerkjenne og stimulere kreativitet og nysgjerrighet, samt at de skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt (Kunnskapsdepartementet, 2017). Ved å bruke begrepet læringsprosesser i problemstillingen min, handler det ikke om å undervise barna i noe, men som en forståelse og tanke om at barna lærer med hele seg. For å forklare nærmere, vil jeg vise til Davis Kolbs (referert i Öhman, 2012) teori om læringsprosesser. Den bygger på en spiralbevegelse som kan starte på et hvilket som helst trinn, men som oftest starter med en opplevelse eller en erfaring, som vil gi umiddelbar forståelse. Videre må man undersøke og reflektere over erfaringen, noe som kan gjøres gjennom lek. Til slutt vil forståelsen man har skaffet seg, bidra til problemløsning og beslutningstaking. Her vil barna kunne eksperimentere og prøve ut det de har lært - som viser hvordan generalisering fra en situasjon til en annen er et viktig aspekt ved læringen. Jeg ønsker derfor å undersøke hva barnehagelærerne gjør i deltakelsen i rolleleken utendørs, som vil ha betydning for de helhetlige læringsprosessene til barna.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleDe voksne i rolleleken uteen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderLena Mari Selnesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal