Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNørstegård, Elianna Brøste
dc.date.accessioned2021-09-20T12:56:13Z
dc.date.available2021-09-20T12:56:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779240
dc.description.abstractSorg er et vidt begrep, og det er mye jeg har hatt lyst til å undersøke rundt temaet. Jeg synes det har vært utfordrende å avgrense problemstillingen min, men for at ikke oppgaven skulle bli for omfattende har jeg tatt noen grep. Som nevn tidligere, finnes det mange ulike grunner til at barn er i sorg.. Jeg valgte å avgrense problemstillingen min til sorg rundt dødsfall. Selv om oppgaven er rettet mot dødsfall, er mye av oppgaven min relevant til andre typer sorger barn kan oppleve. Pedagogiske lederer skal samarbeide med personalet på avdelingen, andre avdelinger og med andre instanser, som for eksempel helsesøster og barnevernet. Jeg har i denne oppgaven valgt å kalle foresatte for hjemmet. I forskingen min har jeg hatt søkelys på samarbeidet mellom de pedagogiske lederne og hjemmet, og hvordan de sammen kan håndtere dette på best mulig måte, med utgangspunkt i barnet. Barnehageansatte i en barnehage varierer alt i fra ufaglærte til ansatte med master-utdanning. Det er assistenter, barn- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, pedagogiske ledere, spesialpedagoger og andre ansatte med ulike utdanninger innad helse og oppvekst, som for eksempel sosionomer, idrettspedagoger etc. Pedagogiske ledere har barnehagelærerutdanning som grunnutdanning. Jeg vil i min oppgave legge størst vekt på pedagogiske ledere, siden det er de som har mest kompetanse og kunnskap om foreldresamarbeid. Gjennom intervjuene jeg har utført i forbindelse med oppgaven, har jeg valgt å snakke med pedagogiske ledere i barnehagen. Selv om jeg i denne oppgaven har størst vekt på pedagogisk ledere kommer jeg til å skifte mellom pedagogiske ledere og barnehageansatte som er en fellesbetegnelse på alle som jobber i barnehage.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBarn i sorgen_US
dc.title.alternativeHvordan samarbeider barnehage og hjem når barnet opplev dødsfall i nære relasjoner?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderElianna Brøste Nørstegården_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal