Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBergsland, Mirjam Dahl
dc.contributor.authorGuillemot, Chantal Marie-Françoise
dc.date.accessioned2021-09-06T08:51:00Z
dc.date.available2021-09-06T08:51:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773670
dc.description.abstractTemaet for studien er strategisk ledelse mot bærekraft, der målet er å finne ut av problemstillingen: «Hvordan kan strategisk ledelse bidra til å utvikle barnehagen i en bærekraftig retning?». Jeg har brukt kvalitativ metode, med et fenomenologisk-hermeneutisk vitenskapelig ståsted. Dybdeintervjuene av tre enhetsledere var digitale og delvis strukturerte. Det teoretiske grunnlaget i studien min er tidligere forskning på bærekraft og strategisk ledelse med fokus på ressurbaserte og generiske strategier, samt ulike strategier som kultur, plan, mønster, posisjon eller makt. Ledelsesperspektiver rundt verdibasert- og transformasjonsledelse har jeg også brukt i studien. Et funn jeg utledet fra den innsamlede empirien viser hvordan ledernes strategisk ledelse springer ut fra verdier som er internalisert av personalet i en felles organisasjonskultur, og hvordan det får hele kollegiet i bevegelse mot et felles mål eller visjon. Et annet funn viser hvor høy bevissthet informantene har om sin egen lederrolle som strateg og kulturskaper i en lærende organisasjon bundet sammen av grunnleggende verdier og normer. Det viser også hvordan informantene opererer som transformasjonsledere når de stimulerer, mobiliserer og motiverer i arbeidet med bærekraft. Et annet funn synligjør hvordan lederne arbeider strategisk i forbindelse med kompetanseutvikling innenfor bærekraft, og hvordan de kombinerer kompetanseheving og muligheten til å styrke fellesskapet gjennom kompetansedeling eller som en kollektiv energiinnsprøyting. Funn viser også hvilke vurderinger som blir gjort i valg av kursform og nettverk, samt hvilke eksterne aktører lederne samarbeider mest med i forhold til utbytte, omdømmebygging og strategi som posisjon. Siste del av studien tar opp hvordan informantene stiller seg til klimaregnskapet vedtatt av Trondheim Bystyre i september 2019.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleStrategisk ledelse mot bærekraften_US
dc.title.alternativeHvordan kan strategisk ledelse bidra til å utvikle barnehagen i en bærekraftig retning?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal