Show simple item record

dc.contributor.authorHopperstad, Marit Holm
dc.coverage.spatialNorway, Trondheim.en_US
dc.date.accessioned2021-05-14T11:35:42Z
dc.date.available2021-05-14T11:35:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTidsskriftet i FoU i praksis. 2013, 7(3), 33-58.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2755282
dc.description.abstractVed hjelp av et sosialsemiotisk perspektiv og begrepsapparat, undersøker jeg i denne artikkelen hvordan toåringers tredimensjonale konstruksjoner i papir kan sies å skape mening som del av multimodale tegn-komplekser. Det empiriske materialet er en videoobservasjon av en tilrettelagt tegneaktivitet ved en småbarnsavdeling i barnehagen der barna fikk tilgang til hvitt papir i A4-format som de begynte å rulle og brette. Artikkelen diskuterer hvilke interesser som kan ha motivert barna til å inkludere tredimensjonalitet kan ha for meningsskapingen. Til slutt reflekteres det over studiens pedagogiske konsekvenser for barnehagens arbeid samt behov for videre forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectBarnehageen_US
dc.subjecttoåringeren_US
dc.subjectpapiren_US
dc.subjecttredimensjonaliteten_US
dc.subjectmeningsskapingen_US
dc.subjectmultimodaliteten_US
dc.subjecttegn-kompleksen_US
dc.title"Rulle rulle": Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papiren_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber33-58.en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.journalTidsskriftet i FoU i praksisen_US
dc.source.issue3en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Artikler (Articles) [80]
    For alle publikasjoner i tidsskrifter (For every journal publication.)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal